Tjedan novca: javna debata pod nazivom "Završava li era gotovog novca – prednosti vs. nedostaci?"

Tjedan novca: javna debata pod nazivom "Završava li era gotovog novca – prednosti vs. nedostaci?"