Novosti

U listopadu kreće informativna kampanja o uvođenju eura

15.9.2022.

Intervju s Linardom Martinčevićem za Unchain Fintech Festival

5.7.2022.

Održana radionica za kreditne institucije o upravljanju okolišnim rizicima

13.6.2022.

Pripreme za uvođenje eura u punom su jeku

8.6.2022.

Uvođenje eura će pomoći u nošenju s novim izazovima

6.6.2022.

Veza između makroekonomskih i financijskih kretanja u SAD-u i europodručju

25.5.2022.

Koristi od uvođenja eura znatno veće od troškova

19.5.2022.

Za dugoročni ekonomski uspjeh najvažnija su ulaganja u istraživanja i razvoj te akumulacija ljudskog kapitala

11.5.2022.

10. susret guvernera i bankara regije

6.5.2022.

Linardo Martinčević o regulatornom okviru za kriptoimovinu u EU te projektu digitalnog eura na panelu "FinTech in 2022 and beyond: Possibilities and new regulatory challenges"

6.5.2022.