Govori

Monetarna politika u vrijeme krize

4. 2010.

Izlaganje na konferenciji Dan velikih valova

10. 2009.

Ekonomska kriza i monetarna politika

7. 2009.

Ekonomska kriza i monetarna politika

5. 2009.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog na konferenciji za novinare

2. 2009.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog na konferenciji udruge Hrvatski izvoznici

11. 2008.

Monetarna politika

5. 2008.

Stanje u bankarstvu i monetarna politika

2. 2008.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog na konferenciji za novinare

11. 2007.

Predavanje Charlesa McCreevya, povjerenika Europske unije za unutarnje tržište i usluge

9. 2007.