Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 27. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 15.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke


I-okrivljena kreditna institucija i odgovorne osobe kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 53. te stavka 3. i 4. Zakona o kreditnim institucijama, pri čemu je kreditna institucija oslobođena kazne, II-okr. izrečena je kazna u iznosu od 2.000,00 kuna, a III-okr. novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. svibnja 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna soba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. a u vezi s stavkom 1. točkom 59. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 2.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna dana 13. travnja 2018.

Sažetak odluke od 13. travnja 2018.


Kreditna institucija i odgovorna soba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. a u vezi s stavkom 1. točke 16., 17., 21. i 22. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 137.500,00 kuna za kreditnu instituciju, 12.200,00 kuna za II.-okr. i 3.500,00 kuna za III.-okr.

Odluka je postala pravomoćna dana 2. svibnja 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorne sobe kreditne institucije proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17., 21. i 56. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 98.750,00 kuna za kreditnu instituciju i po 7.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 1. veljače 2018.

Sažetak presude


Prvookrivljena pravna osoba i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 20. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 90.000,00 kuna za pravnu osobu i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. travnja 2018. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske kojom su odbijene žalbe okrivljenika i potvrđeno prvostupanjsko rješenje.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 19. i 20. te stavka 3. Zakona o platom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od ukupno 110.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od ukupno 6.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. listopada 2017.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2., članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. te članka 91. stavka 1. točke 15. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 19. travnja 2018.

Sažetak odluke


Banka je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 2. svibnja 2018.

Sažetak odluke