Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


I-okrivljena osoba pravna osoba i odgovorne osobe iz uprave I-okrivljene osobe proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 360. stavku 1. točke 53. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/13, 19/15 i 102/15) te je I-okrivljenoj pravnoj osobi izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 140.000,00 kuna, II-okrivljenoj odgovornoj osobi jedinstvena novčana kazna u iznosu od 18.500,00 kuna, III-okrivljenoj odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 6.500,00 kuna, a IV-okrivljenoj te V-okrivljenoj odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 19. ožujka 2019.

Sažetak odluke


Kreditna institucija, i odgovorne osobe, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od: 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju, 5.000,00 kuna za I odgovornu osobu i 3.000,00 kuna za II odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. veljače 2019.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 26.a st. 1. al. 14. i st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 21. ožujka 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 37. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 4. rujna 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 27. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 15.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke


Prvookrivljena pravna osoba i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 20. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 90.000,00 kuna za pravnu osobu i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. travnja 2018. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske kojom su odbijene žalbe okrivljenika i potvrđeno prvostupanjsko rješenje.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 19. i 20. te stavka 3. Zakona o platom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od ukupno 110.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od ukupno 6.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. listopada 2017.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2., članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. te članka 91. stavka 1. točke 15. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 19. travnja 2018.

Sažetak odluke