Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Kreditni posrednik TATA GRUPA d.o.o. i odgovorna osoba Ivona Mijatović Dautović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 13. i stavka 4. i 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te im je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.400,00 eura za kreditnog posrednika i 400,00 eura za odgovornu osobu u kreditnom posredniku.

Odluka je postala pravomoćna dana 22. svibnja 2023.


Kreditni posrednik TATA Zastupanje d.o.o. i odgovorna osoba Ivona Mijatović Dautović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 13. i stavka 4. i 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te im je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.400,00 eura za kreditnog posrednika i 400,00 eura za odgovornu osobu u kreditnom posredniku.

Odluka je postala pravomoćna dana 27. ožujka 2023.


Erste Card Club d.o.o. proglašen je krivim za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 35. i 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) te mu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 5.413,33 eura/40.786,74 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2023.


OTP banka d.d. Zagreb i Slaven Celić kao odgovorna osoba proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. Zakona o platnom prometu (NN 66/2018.) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 44.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. travnja 2022.


Privredna banka d.d. i odgovorna osoba Ivan Krolo proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 67. i stavka 3. točke 1.  Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018.) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 2.650,00 eura / 19.966,43 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. svibnja 2023.


Agram banka d.d., Nataša Jakić Felić kao odgovorna osoba u upravi banke i okrivljena odgovorna osoba proglašeni su krivim za počinjenje sedam prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 8., 27., 22., 19., 45., 39. i 18. u vezi sa stavkom 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017 i 39/2019), kao i dva prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 8. i 45. u vezi sa stavkom 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017, 39/2019 i 151/2022) te je Agram banci d.d. izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 54.411,04 eura/409.959,98 kuna, Nataši Jakić Felić u ukupnom iznosu od 6.437,05 eura /48.499,95 kuna, a okrivljenoj odgovornoj osobi u ukupnom iznosu od 4.612,42 eura/34.754,54 kuna.

Rješenje o prekršaju i Presuda postali su pravomoćni 5. travnja 2023.


Zagrebačka banka d.d. i odgovorna osoba Eugen Paić-Karega proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 19. i stavka 3. točke 1.  Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018.) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 8. veljače 2023.


Zagrebačka banka d.d. i odgovorna osoba Eugen Paić-Karega proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 19. i stavka 3. točke 1.  Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018.) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 16. veljače 2023.


OTP banka d.d. i Slaven Celić kao odgovorna osoba u upravi banke, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 31. stavka 1. točke 6. i stavka 2. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu ("Narodne novine" broj 70/2017.) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 7.963,37 EUR/60.000,00 kuna, a Slavenu Celiću u iznosu 1.592,67 EUR/12.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 22. ožujka 2023.


Podravska banka d.d. i Goran Varat kao odgovorna osoba u upravi banke, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 19. i stavka 3. točke 1.  Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/18.) te je Podravskoj banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 2.654,46 EUR/20.000,00 kuna, a Goranu Varatu u iznosu 530,89 EUR/4.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 22. ožujka 2023.