Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


OTP banka d.d. i Slaven Celić, kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 65. i stavka 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 75.000,00 kuna, a Slavenu Celiću u iznosu od 5.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 27. srpnja 2022.

Sažetak rješenja


Parter banci d.d. i Petru Repušiću kao odgovornoj osobi u upravi Partner banke d.d. sukladno članku 359.p Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) izrečeno je upozorenje zbog postupanja protivno članku 395. stavku 1. Uredbe (EU) 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013), čime je Partner banka d.d. počinila povredu iz članka 360. stavka 1. točke 67. Zakona o kreditnim institucijama, a Petar Repušić povredu iz članka 360. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. točkom 67. Zakona o kreditnim institucijama.

Sažetak rješenja


OTP banka d.d. i Slaven Celić kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. toč. 22. Zakona o kreditnim institucijama te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 34.000,00 kuna, a Slavenu Celiću u iznosu od 3.400,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 13. svibnja 2022.

Sažetak odluke


Eugen Paić-Karega proglašen je krivim za počinjenje dva prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 39. i 45. i stavka 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017 i 39/2019) te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od ukupno 9.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 8. travnja 2022.

Sažetak odluke


Odgovorna osoba, Tomislav Vuić, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke d.d. u vrijeme počinjenja prekršaja, proglašen je krivim za prekršaj iz čl. 361. st. 1. toč. 22. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18 i 70/19) te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 21. veljače 2022.

Sažetak odluke


Odgovorna osoba, Tomislav Vuić, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke d.d. u vrijeme počinjenja prekršaja, proglašen je krivim za prekršaje iz čl. 361. st. 1. toč. 23. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13, 19/15, 102/15 i 15/18) te mu je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 15. veljače 2022.

Sažetak odluke


Okrivljenica je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 39. i 43. i stavak 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017 i 39/2019) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 27.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 26. siječnja 2022.

Sažetak odluke


Hrvatska poštanska banka d.d. i odgovorna osoba Anto Mihaljević proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 23. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18 i 70/19.) i prekršaj iz članka 361.b stavka 1. točke 25. i stavka 2. istog zakona te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 240.000,00 kuna za kreditnu instituciju te 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 24. siječnja 2022.

Sažetak odluke


Zagrebačka banka d.d. i odgovorna osoba Marco Lotteri proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361.b stavka 1. točke 22. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 17. studenoga 2021.

Sažetak odluke, Posl. br. 21. Pp-10462/2021


Samoborska banka d.d. i odgovorna osoba Marijan Kantolić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 44. i stavka 3. i 4. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/13, 19/15, 102/15, 15/18 i 70/19) te je Samoborskoj banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Marijanu Kantoliću novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna.

Presuda je postala pravomoćna 10. veljače 2022.

Sažetak odluke