Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 3.000,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 17. travnja 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 2.250,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 26. ožujka 2018.

Sažetak odluke, 26. 3. 2018.


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 61., 62., 65., 69. i 75. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. ožujka 2018.

Sažetak odluke


I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2., članka 360. stavka 1. točke 22. i stavka 2. te članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 206.250,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.750,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 19. veljače 2018.

Sažetak Odluke


Banka AA i odgovorne osobe BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ i KK, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:

iz članka 360. stavak 1. točka 28. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama, te je izrečena novčana kazna u iznosu od:

 • 375.000,00 kuna za AA,
 • 5.000,00 kuna za BB,
 • 6.750,00 kuna za CC,
 • 6.750,00 kuna za DD,
 • 2.000,00 kuna za EE,
 • 8.000,00 kuna za FF,
 • 8.000,00 kuna za GG,
 • 6.750,00 kuna za HH,
 • 6.750,00 kuna za II,
 • 6.750,00 kuna za JJ,
 • 6.750,00 kuna za KK.

Odluka je postala pravomoćna dana 16. veljače 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorne osobe, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:

 1. iz članka 145. stavak 1. točka 32. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 2. iz članka 145. stavak 1. točka 33. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 3. iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,

te je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna za kreditnu instituciju te novčana kazna u ukupnom iznosu od 10.500,00 kuna za II. okrivljenu odgovornu osobu i novčana kazna u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za III. okrivljenu odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2017.

Sažetak odluke


Banka i odgovorne osobe AA, BB, CC, DD i EE proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:

 1. iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 2. iz članka 145. stavak 1. točka 25. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 3. iz članka 145. stavak 1. točka 22. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 4. iz članka 145. stavak 1. točka 14. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 5. iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
 6. iz članka 91. stavak 1. točka 17. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
 7. iz članka 91. stavak 1. točka 15. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 8. iz članka 90. stavak 1. točka 2. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

te je izrečena novčana kazna (za prekršaje pod 1-8) u ukupnom iznosu od 305.000,00 kuna za kreditnu instituciju AA te novčana kazna (za prekršaje pod 5-6) u ukupnom iznosu od 4.500,00 kuna za BB, novčana kazna (za prekršaje pod 5-8) u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za CC, novčana kazna (za prekršaj pod 2) u iznosu od 2.500,00 kuna za DD i novčana kazna (za prekršaje pod 1-4) u ukupnom iznosu od 12.500,00 kuna za EE.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. studenoga 2017.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna soba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 13. i 32. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 24.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. studenoga 2017.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorne sobe u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 65. i 66. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 506.250,00 kuna za kreditnu instituciju, 44.000,00 kuna za odgovornu osobu i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu.       

Odluka je postala pravomoćna dana 6. studenoga 2017.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna soba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 23. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 22.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.575,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. studenoga 2017.

Sažetak odluke