Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


I okrivljena pravna osoba te II- i III-okrivljene odgovorne osobe proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 26. stavka 1. alineje 1., alineje 8. i alineje 17. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, članka 361. stavka 1. točke 22. i točke 23. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, članka 41. stavka 1. točke 34., stavka 2. i stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača, a I-okrivljena pravna osoba i II-okrivljena odgovorna osoba i za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 88., stavka 2. i stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je I-okrivljenoj pravnoj osobi izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 830.000,00 kuna, II-okrivljenoj odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 30.500,00 kuna i III-okrivljenoj odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 68.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. listopada 2020.


I-okrivljena pravna osoba i II-okrivljena odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 25. i stavka 2. istog članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18), I-okrivljena pravna osoba i III-okrivljena odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 26. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19), a I-okrivljena odgovorna osoba i IV-okrivljena odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19) te je I-okrivljenoj pravnoj osobi izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 213.000,00 kn, II-okrivljenoj odgovornoj osobi pojedinačna novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna, III-okrivljenoj odgovornoj osobi pojedinačna novčana kazna u iznosu od 3.550,00 kn, a IV-okrivljenoj odgovornoj osobi pojedinačna novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 14. listopada 2020.


Pravna osoba proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 5., 8. i 21. i članka 150. stavak 1. točke 26. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017), članka 91. stavka 1. točke 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 87/2008 i 25/2012), članka 150. stavka 1. točke 6. i 51. i članka 150. stavka 1. točke 4., 39., 43. i 45. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017 i 39/2019), te joj je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 33.000.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 30. listopada 2020.


Kreditna institucija i odgovorne osobe kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja i to kreditna institucija, II okrivljena odgovorna osoba i III okrivljena odgovorna osoba za prekršaj iz članka 26.a stavka 1. podtočke 7. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju te kreditna institucija i IV okrivljena odgovorna osoba za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od ukupno 92.500,00 kuna za kreditnu instituciju, 5.000,00 kuna za II okrivljenu odgovornu osobu u kreditnoj instituciji, 5.000,00 kuna za III okrivljenu odgovornu osobu u kreditnoj instituciji i 3.500,00 kuna za IV okrivljenu odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. srpnja 2020.


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. vezano za stavak 1. točku 21. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. vezano za stavak 1. točku 27. istog zakona te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji ukupna novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. siječnja 2020.

Sažetak odluke


I okrivljena pravna osoba proglašena je krivom za prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 24. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013, 19/2015 i 102/2015), a odgovorne osobe članova Nadzornog odbora i to: II okrivljena odgovorna osoba, III okrivljena odgovorna osoba i IV okrivljena odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 360. stavka 2. točke 5. istog zakona te je I okrivljenoj pravnoj osobi izrečena novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna, II okrivljenoj odgovornoj osobi je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna, III okrivljenoj odgovornoj osobi je izrečena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna, a IV okrivljenoj odgovornoj osobi je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna.
 
Odluka je u odnosu na I okrivljenu pravnu osobu postala pravomoćna 22. siječnja 2020. godine.
Odluka je u odnosu na II okrivljenu odgovornu osobu postala pravomoćna 17. kolovoza 2019. godine.
Odluka je u odnosu na III okrivljenu odgovornu osobu postala pravomoćna 4. prosinca 2019. godine.
Odluka je u odnosu na IV okrivljenu odgovornu osobu postala pravomoćna 12. kolovoza 2019. godine.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 17. veljače 2020.


Kreditna institucija proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 27. i prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 23. Zakona o platnom prometu (NN 133/2009, 136/2012 i 66/2018) te joj je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 28. kolovoza 2019. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14, 110/15 i 14/19) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 12.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.800,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. siječnja 2020.


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 21. i stavka 2. istog članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/13, 19/15, 102/15 i 15/18) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kn za kreditnu instituciju i 4.000,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 27. siječnja 2020.

Sažetak odluke