Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Bruno Biuk proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 82. i stavka 2. istog članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 40.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Bruni Biuku novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 3. siječnja 2022.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Nera Šunjić proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/18) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Neri Šunjić novčana kazna u iznosu od 7.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 13. rujna 2021.

Sažetak odluke


Addiko banka d.d. i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 47. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20 i 146/20) i prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 86. i stavka 2. istog zakona te je Addiko bank d.d. izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 570.000,00 kn, a Mariu Žižeku novčana kazna u ukupnom iznosu od 54.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 16. studenog 2021.

Sažetak odluke


Addiko Bank d.d. Zagreb i Dubravko-Ante Mlikotić kao odgovorna osoba proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 46. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013, 19/2015, 102/2015 i 15/2018) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 200.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Dubravku-Anti Mlikotiću novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna

Odluka je postala pravomoćna dana 24. kolovoza 2021.

Sažetak odluke


Kreditna institucija proglašena je krivom za prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 17. i točke 27. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018. i 70/2019.), II-okr. odgovorna osoba za prekršaj iz članka 360. stavka 2. u vezi s člankom 360. stavkom 1. točkom 17. i 27. istog zakona, a III-okr. i IV-okr. odgovorne osobe za prekršaj iz članka 360. stavka 2. u vezi s člankom 360. stavkom 1. točkom 27. istog zakona te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna, II-okr. odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 48.000,00 kuna, III-okr. odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna te IV-okr. odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 2. srpnja 2021.


OTP banka d.d. i Slaven Celić kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. i 2. toč. 22. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13., 19/15., 102/15. i 15/18.) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a Slavenu Celiću u iznosu od 2.800,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 15. rujna 2021.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 57. Zakona o kreditnim institucijama te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna

Odluka je postala pravomoćna dana 5. svibnja 2020.


I okrivljena pravna osoba te II- i III-okrivljene odgovorne osobe proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361.b stavka 1. i stavka 2. točke 16. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 80.000,00 kuna za I-okrivljenu pravnu osobu, 8.000,00 kuna za II-okrivljenu odgovornu osobu i 4.000,00 kuna za III-okr odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. studenoga 2020.


Okrivljena pravna osoba proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 150.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 2. ožujka 2021.


Banka i odgovorna osoba u Banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača i članka 361. stavka 1. točke 20. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 100.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 16.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. siječnja 2021.