Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2022.

Objavljeno: 30.11.2022.

Ukupna likvidna sredstva (M4) i novčana masa (M1) nastavili su se smanjivati u listopadu, a njihov rast na godišnjoj razini nastavio se usporavati.

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) nastavili su rasti u listopadu na mjesečnoj i godišnjoj razini ponajprije odražavajući rast plasmana nefinancijskim poduzećima te u manjoj mjeri rast plasmana stanovništvu.

Ukupna likvidna sredstva (M4[1]) tijekom listopada zabilježila su smanjenje od 2,9 mlrd. kuna (0,7%, na osnovi transakcija) odražavajući smanjenje neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava koje je djelomice ublaženo porastom neto domaće aktive (NDA) (Tablica 1.). Novčana masa (M1[2]) također se smanjila na mjesečnoj razini (za 1,3 mlrd. kuna ili 0,7%, na osnovi transakcija), čemu je pridonio nastavak snažnog smanjivanja gotovog novca izvan kreditnih institucija (od 2,9 mlrd. kuna) ususret uvođenju eura. Listopadsko smanjenje kvazinovca (1,5 mlrd. kuna ili 0,6%, na osnovi transakcija) odražava pad deviznih depozita nakon njihova višemjesečnoga snažnog rasta. Pritom su se izraženije smanjili devizni depoziti poduzeća (2,5 mlrd. kuna), što je uglavnom odraz otplate euroobveznica jednoga velikog poduzeća (Tablica 3.). Na godišnjoj razini nastavilo se snažno usporavanje rasta M1 (s 18,0% krajem prošle godine na 7,4% u listopadu), a slabije usporavanje godišnjeg rasta M4 (s 10,4% krajem prošle godine na 8,4%, na osnovi transakcija, Slika 1.) odražava snažniji rast kvazinovca nego prošle godine.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u listopadu su porasli za 1,4 mlrd. kuna (0,5%, na osnovi transakcija) u odnosu na rujan, čime se nastavlja ubrzavanje rasta plasmana na godišnjoj razini (na 10,8% u listopadu s 3,9% krajem prošle godine (Slika 2.). Pritom su krediti tijekom listopada porasli za 2,0 mlrd. kuna (Tablica 2.), a otplata euroobveznica jednoga velikog poduzeća, čiji su dio držale domaće monetarne financijske institucije, djelovala je u smjeru smanjenja plasmana. U strukturi kredita nastavio se rast kredita nefinancijskim poduzećima (1,4 mlrd. kuna) poglavito u djelatnosti opskrbe električnom energijom, pa se tako na godišnjoj razini nastavilo ubrzavanje kredita poduzećima, s 21,4% u rujnu na 22,3% u listopadu. Manje izraženo, rastu ukupnih kredita pridonijeli su i krediti stanovništvu (0,5 mlrd. kuna), od čega se na stambene kredite odnosi 0,3 mlrd. kuna, a na gotovinske nenamjenske 0,2 mlrd. kuna. Tek neznatno ubrzavanje stambenih kredita (s 9,4% na 9,5%) i istodobno neznatno usporavanje gotovinskih nenamjenskih kredita (s 3,1% na 3,0%) zadržalo je godišnji rast kredita stanovništvu na razini iz prethodnog mjeseca (5,5%).

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

Tablica 2. Krediti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim kredita poduzećima i kućanstvima uključuje i kredite lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Tablica 3. Depoziti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Uključuje samo kunske izvore sredstava kreditnih institucija.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s listopadom 2022. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije

 


  1. Ukupna likvidna sredstva (M4) jesu HNB-ova šira definicija količine novca u optjecaju.

  2. Novčana masa (M1) jest HNB-ova uža definicija količine novca u optjecaju.