Zamjenica guvernera Sandra Švaljek sudjelovala na panelu HGK o održivom poslovanju

Objavljeno: 27.1.2023.
Zamjenica guvernera Sandra Švaljek sudjelovala na panelu HGK o održivom poslovanju
Izvor: HGK

"Tematski pregled koji je Europska središnja banka provela prošle godine pokazao je da je samo nekolicina banaka u europodručju dobrovoljno alocirala kapital u svrhu upravljanja klimatskim i okolišnim rizicima, i to na osnovi internih ocjena adekvatnosti kapitala", rekla je Sandra Švaljek, zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke na panel raspravi održanoj danas u sklopu ESG Akademije HGK – Investiranje u održivo poslovanje. Prema njenim riječima, ti podaci pokazuju  da banke još nisu u dovoljnoj mjeri uvažile činjenicu da su klimatski i okolišni rizici financijski značajni, a ujedno upućuje da postoje dobri argumenti za uključivanje ove vrste rizika u prudencijalna pravila za europske banke.

"Viši kapitalni zahtjevi za imovinu izloženu klimatskim i okolišnim rizicima pritom bi djelovali na dva načina – obeshrabrili bi ulaganja koja doprinose emisijama stakleničkih plinova i doprinosili bi otpornosti bankovnog sustava. Oba ova učinka su poželjna u uvjetima klimatske krize i energetske tranzicije", istaknula je zamjenica guvernera.


Sudionici panela – Ivan Kurtović, Josip Lozančić, Neven Vranković i Sandra Švaljek. Izvor: HGK

Uz Sandru Švaljek na panelu su sudjelovali Neven Vranković, potpredsjednik Atlantic Grupe, Josip Lozančić, član Uprave BAT ADRIA i Ivan Kurtović, predsjednik Uprave Interkapitala te su raspravljali o pripremi poslovnih praksi banaka za financiranje održivih projekata, utjecaju investiranja u održivo poslovanje na rezultate kompanija, o povratima na investicije u održivo poslovanje, ali i izazovima u procesu ulaganja u održivo poslovanje.