Zamjena gotovog novca u bankama, Hrvatskoj pošti i Fini

Objavljeno: 2.1.2023.
HNB će bez naknade mijenjati gotov novac od 1. siječnja 2024.

Zbog brojnih upita građana podsjećamo da će, u skladu s Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/2022. i 88/2022.), banke, HP-Hrvatska pošta d.d. i Financijska agencija (Fina) svim potrošačima u roku od 12 mjeseci od dana uvođenja eura, to jest od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura po fiksnom tečaju konverzije. U tom se razdoblju zamjena provodi bez naknade, a u jednoj transakciji može se zamijeniti najviše 100 novčanica i 100 kovanica kuna.

Hrvatska narodna banka počinje od 1. siječnja 2024. bez naknade mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura po fiksnom tečaju konverzije i to kovanice kune (uključujući lipe) do 31. prosinca 2025., a novčanice kune bez vremenskog ograničenja. Naglašavamo kako sukladno propisima Hrvatska narodna banka prije 1. siječnja 2024. ne zamjenjuje gotov novac kune za gotov novac eura.