Utvrđena osnovica za izračun zateznih i najviših dopuštenih kamata

Objavljeno: 19.12.2007.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio tromjesečno izvješće o novčanim i gospodarskim kretanjima, kao i o stanju u bankovnom sustavu, prihvatio financijski plan HNB-a za sljedeću godinu, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.
Najznačajnija odluka odnosi se na povećanje diskontne (eskontne) stope Hrvatske narodne banke s 4,5 posto na 9 posto godišnje. Iako ta stopa nije do sada imala nikakvo praktično značenje u vođenju novčane politike, odredbama Zakona o obveznim odnosima, koje će se primjenjivati od početka nastupajuće godine, propisano je da se zatezna kamata i najviša dopuštena ugovorna kamata trebaju određivati za svako polugodište pomoću eskontne stope koja je vrijedila zadnjeg dana prethodnoga polugodišta. Uvažavajući taj zakonski propis i imajući u vidu postojeće realne odnose na financijskom tržištu, Savjet HNB-a prihvatio je navedenu promjenu, kojom se eskontna stopa za prvo polugodište 2008. izjednačava s lombardnom stopom.
To znači da će, slijedom važećih zakonskih odredbi o načinu izračuna - koje po ocjeni Savjeta HNB-a nisu najprimjerenije potrebama praktične primjene - u prvom polugodištu nastupajuće godine u odnosima između fizičkih i pravnih osoba i zatezna i najviša dopuštena ugovorna kamata iznositi 14 posto, dok će u poslovima između pravnih osoba i u njihovim odnosima s osobama javnog prava zatezna kamata iznositi 17 posto a najviša dopuštena ugovorna kamata može ići i do 25,5 posto.
Izmjene Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i Odluke o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primati naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj valuti i čekovima daljnji su korak u liberalizaciji financijskog poslovanja s inozemstvom, a odredbama usvojene Odluke o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura nastoji se umanjiti mogućnost zloporaba i zabune.
Raiffeisen Bausparkasse G.m.b.H iz Beča dobila je suglasnost za stjecanje više od 75 posto udjela u temeljnom kapitalu Raiffeisen stambene štedionice d.d. Zagreb. Savjet HNB-a suglasan je i s prijedlozima nadzornog odbora Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split da Antu Blaževića imenuje predsjednikom uprave te banke, te nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb da predsjednik uprave te banke bude Markus Ferstl.