Utjecaj vanjskih šokova na domaću inflaciju i BDP

Objavljeno: 6.12.2010.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 28
Autori Ivo Krznar i Davor Kunovac
Datum Studeni 2010.
JEL E51, F41, F42
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

VAR model s restrikcijama blok-egzogenosti, malo otvoreno gospodarstvo, inflacija, BDP, vanjski šokovi

U ovom radu analiziraju se učinci prelijevanja vanjskih šokova na inflaciju i bruto domaći proizvod u Hrvatskoj. Funkcije reakcija i dekompozicije varijance procijenjenog VAR modela s restrikcijama blok-egzogenosti upućuju na to da su vanjski činitelji glavne determinante domaće inflacije i domaće gospodarske aktivnosti. S druge strane, domaći šokovi imaju tek blagi učinak na kretanje i fluktuaciju domaćih varijabli. Rezultati procijenjenog VAR modela pokazuju da se pri teoretskom modeliranju domaće gospodarske aktivnosti i cijena nužno mora uzeti u obzir relevantnost vanjskih šokova.