Usvojene odrednice novčane politike za 2012.

Objavljeno: 14.12.2011.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovije gospodarske i novčane pokazatelje, te prihvatio projekciju novčane politike za sljedeću godinu. Kod toga je osobita pozornost posvećena sagledavanju mogućih daljnjih zbivanja u domaćem i međunarodnom okružju, te polazištima i nužnim prilagodbama makroekonomske politike u nastupajućem razdoblju, o kojima, uz ostalo, presudno ovise ograničenja i učinkovitost novčane politike kako u održavanju stabilnosti, tako i u pogledu uključivanja u pokretanje održivog gospodarskog rasta.

Na današnjoj sjednici razmotreno je i izvješće o stanju u bankovnom sustavu, kao i aktualna događanja vezana za Credo banku d.d. u prisilnoj likvidaciji. S obzirom da ta financijska institucija neprekidno duže od 21 dan nije u stanju isplaćivati dospjele novčane depozite obuhvaćene zakonom o osiguranju štednje, ostvaren je razlog za pokretanje stečajnog postupka predviđen Zakonom o kreditnim institucijama. Stoga je Savjet HNB-a odlučio predložiti nadležnom Trgovačkom sudu da takav postupak pokrene, te da radi zaštite interesa vjerovnika zabrani raspolaganje imovinom banke, kao i ovrhu, naplatu osiguranja ili druge isplate s njenog računa.

Savjet HNB odobrio je banci Sberbank Rossii, sa sjedištem u Moskvi i u većinskom vlasništvu ruske središnje banke, neizravno stjecanje više od 50 posto vlasničkog udjela u Volksbank d.d., Zagreb, do kojeg dolazi temeljem potpunog vlasničkog preuzimanja dosadašnje matične austrijske banke Volksbank International AG od strane spomenute ruske banke.

Savjet HNB-a suglasio se s prijedlogom nadzornih odbora nekoliko banaka za nova imenovanja ili produženje mandata u njihovim upravama. U Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb, članice uprave postaju Tanja Šimunović i Boženka Mostarčić, u Volksbank d.d., Zagreb, mjesto predsjednice uprave preuzima Andrea Kovacs-Wöhry, a u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb, članom uprave postaje Nikolaus Linarić. Produženje mandata odobreno je Karlovačkoj banci d.d., Karlovac za predsjednika uprave Sandija Šolu i članicu uprave Mariju Trpčić-Reškovac, u Jadranskoj banci d.d., Šibenik, za Ivu Šinka na mjestu predsjednika uprave te Mariju Trlaja i Mirka Goretu kao članove uprave, a u upravi Privredne banke d.d., Zagreb, i nadalje će biti predsjednik Božo Prka, kao i članovi Ivan Gerovac, Dinko Lučić i Draženko Kopljar.