Usvojena projekcija monetarne politike

Objavljeno: 17.12.2008.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, kao i izvješće o stanju u bankovnom sustavu, usvojio projekciju monetarne politike i financijski plan Hrvatske narodne banke za sljedeću godinu, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Izmjenama odluka o korištenju unutardnevnog i lombardnog kredita smanjen je postotak nominalne vrijednosti trezorskih zapisa koje središnja banka prihvaća kao zalog za takve kredite, sa 90 na 50 posto. Promjena je izazvana činjenicom da Ministarstvo financija sve veći dio nedostajućih sredstava pribavlja izdavanjem trezorskih zapisa na domaćem tržištu, čime se bankama povećava kolateral na osnovi kojega mogu, praktički automatski i prema vlastitoj procjeni, koristiti unutardnevne i lombardne kredite. Ograničavanje mogućnosti korištenja raspoloživog kolaterala središnjoj banci olakšava upravljanje likvidnošću putem redovitih obratnih repo aukcija, a time i očuvanje stabilnosti tečaja i kontrolu inflatornih pritisaka.

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. da Božo Prka dobije još jedan mandat na mjestu predsjednika, a Ivan Gerovac, Mario Henjak i Draženko Kopljar kao članovi uprave, u kojoj će novi članovi biti Jonathan Locke i Dinko Lucić.

Suglasnost je dobio i Branko Buljan za stjecanje više od 75 posto udjela u temeljnom kapitalu Imex banke d.d. Split (u kojoj je i do sada bio neizravni većinski vlasnik), kao i Ivka Mijić za stjecanje više od 20 posto udjela u temeljnom kapitalu iste banke, tako da će njih dvoje biti u cijelosti izravni vlasnici ove banke.

S obzirom da nije ispunila propisane zakonske preduvjete, Gradska štedno-kreditna zadruga Zagreb nije dobila suglasnost za preoblikovanje u štednu banku.