Uspješno završena reintegracija hrvatskog Podunavlja u hrvatski platni sustav

Objavljeno: 6.5.1998.

U srijedu je održana redovita mjesečna sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, na kojoj su razmotrena novčana i gospodarska kretanja, program posebne revizije poslovanja dijela banaka, izvješće o upravljanju međunarodnim pričuvama tijekom prošle godine, te o veoma uspješno okončanoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja u platni promet Republike Hrvatske. U raspravi su sudjelovali i potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Borislav Škegro, te predsjednik saborskog Odbora za proračun i financije dr.Đuro Njavro.

Osnovni prošlomjesečni pokazatelji pokazuju da makroekonomska stabilnost nije poremećena, pa ni promjene u novčanoj politici zasad nisu potrebne. Prijelazni učinci poreza na dodanu vrijednost se smiruju, tako da je travanjski porast cijena na malo iznosio 0,3 posto, troškova života 0,5 posto, a proizvođačkih cijena 0,2 posto. Tečaj kune i nadalje je u okvirima normalnih sezonskih kolebanja. Od početka godine kuna je prema njemačkoj marki oslabila za 1,8 posto. Realni efektivni tečaj deflacioniran cijenama proizvođača deprecirao je u tom razdoblju za 3,72 posto, što poboljšava konkurentnost izvoznika. Ove je godine sezonska deprecijacija nešto izrazitija nego lani - zacijelo i kao odraz činjenice da je u prvim mjesecima ove godine dospijevalo plaćanje velikog dijela rekordno visokog uvoza ostvarenog u zadnjim lanjskim mjesecima.

No, prema svim procjenama, s približavanjem ljeta i povećane ponude deviza tečajne oscilacije će se smirivati, uz postupno jačanje aprecijacijskog pritiska. Stoga se u predstojećem razdoblju ne predviđaju nikakve značajnije intervencije središnje banke na deviznom tržištu. Toj ocjeni u prilog govori i podatak da je Hrvatska narodna banka u srijedu prodala bankama 10,6 milijuna DEM po prosječnom tečaju od 3,5824 kune, s ugovorenim reotkupom potkraj lipnja. Odaziv banaka na tu aukciju bio je relativno slab, što pokazuje da nema zamjetnijeg raskoraka između ponude i potražnje na deviznom tržištu.

Tijekom prošle godine devizne transakcije bile su osnovni instrument novčane politike hrvatske središnje banke, a više od 99 posto aktive Hrvatske narodne banke je u devizama. U 14 intervencija na deviznom tržištu emitirano je blizu 1,9 milijardi kuna. Međunarodne pričuve povećane su u prošloj godini za 225 milijuna USD po tekućem tečaju, a za 444 milijuna USD računato prema tečaju dolara na kraju 1996. godine.

Savjet HNB je obaviješten i o započetoj sanaciji i restrukturiranju Dubrovačke banke, gdje se sada već primjećuju znakovi smirivanja zabrinutosti štediša za uloge u toj banci, kao što je to bilo i kod drugih banaka koje su ušle u takav postupak pod državnim nadzorom. Osobito ohrabruje što se kriza te banke nije nepovoljno odrazila na povjerenje štediša u ukupni domaći bankovni sustav: u cjelini uzevši, zabilježen je i u ožujku prirast deviznih depozita u vrijednosti oko 500 milijuna kuna, što je na razini prosječnog mjesečnog prirasta u prethodnih pola godine.

Savjet HNB dao je suglasnost na prijedloge Nadzornog odbora Trgovačke banke d.d. Zagreb da se za člana Uprave te banke imenuje Tomislav Vujić, kao i za prijedlog da član Uprave Hypobanke d.o.o. Zagreb bude Antun Sermek.

Na temelju prikupljenih ponuda većeg broja banaka odlučeno je da se za suradnika u financiranju izradbe, predstavljanju i organizaciji prodaje prigodnoga kovanoga novca iz projekta "Znamenite Hrvatice" posvećenog Ivani Brlić-Mažuranić odabere Riječka banka.