Uputa za izradu simulacije učinka prilagodbe kreditnih institucija uvođenju eura kao službene valute u RH

Objavljeno: 25.10.2021.

U cilju utvrđivanja troškova prilagodbe kreditnih institucija uvođenju eura kao službene valute, HNB u ime Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava, a na temelju Akcijskog plana za prilagodbu financijskog sustava uvođenju eura, objavljuje Uputu za izradu simulacije učinka prilagodbe kreditnih institucija uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Kreditne institucije i podružnice kreditnih institucija sa sjedištem u drugoj državi članici dužne su izraditi simulaciju učinka prilagodbe financijskog sustava uvođenju eura na prihode i troškove kreditnih institucija te ju dostaviti do 31. prosinca 2021. na e-adresu Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava euro.fs@mfin.hr. Simulacija učinka prilagodbe kreditnih institucija uvođenju eura na prihode i troškove kreditnih institucija izrađuje se za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura te obuhvaća sve očekivane prihode i troškove koji će nastati prije i nakon uvođenja eura, a izravno su povezani s tim procesom.