Ukupna vrijednost bezgotovinskih transakcija u pet se godina povećala za 47 posto

Objavljeno: 28.10.2020.

Prema podacima Hrvatske narodne banke u Republici Hrvatskoj (RH) broj nacionalnih kartičnih platnih transakcija u posljednjih se pet godina povećao za 58 posto, dok se vrijednost transakcija povećala za 47 posto, navodi se u prvom broju nove redovne publikacije HNB-a "Bezgotovinske platne transakcije 2019.". Podaci iz publikacije pokazuju da prosječan građanin RH danas u novčaniku ima 2,55 platnih kartica, što RH svrstava u sam vrh Europske unije. Istodobno, 26 posto potrošača i 50 posto poslovnih subjekata u RH ima ugovorenu uslugu internetskog bankarstva. Također, raste broj korisnika mobilnog bankarstva, a broj transakcija u 2019. u RH koje su zadali potrošači korištenjem usluge mobilnog bankarstva veći je od broja zadanih platnih transakcija korištenjem usluge internetskog bankarstva.

Analiza strukture broja nacionalnih bezgotovinskih platnih transakcija na razini 2019. pokazuje kako najveći udio (38 posto) u ukupnom broju nacionalnih bezgotovinskih platnih transakcija imaju transakcije kreditnog transfera. Slijede ih transakcije platnim karticama s udjelom od 38 posto i transakcije terećenja bez naloga s udjelom od 19 posto (transakcija koju inicira i izvršava kreditna institucija, npr. kamate, naknade za pojedine platne usluge, kao što je primjerice naknada za vođenje računa). Transakcije izvršene korištenjem usluge plaćanja računa sudjeluju s udjelom od oko dva posto, dok transakcije usluge izravnog terećenja sudjeluju s udjelom od tri posto. Istodobno, najveći udio u strukturi broja međunarodnih bezgotovinskih platnih transakcija imaju transakcije platnim karticama s 89 posto i transakcije izvršene korištenjem usluge kreditnog transfera s ukupnim udjelom od 11 posto.

S druge strane, u strukturi ukupne vrijednosti bezgotovinskih platnih transakcija izrazito dominantan udio imaju transakcije izvršene korištenjem usluge kreditnog transfera. Naime, one su u 2019. činile oko 95 posto ukupne vrijednosti svih izvršenih nacionalnih i međunarodnih bezgotovinskih platnih transakcija. Kreditni transferi uobičajen su način izvršenja plaćanja između trgovačkih društava, između trgovačkih društava i banaka, plaćanja između fizičkih osoba, isplate plaća i mirovina i slično. To je vidljivo i iz prosječne vrijednosti pojedinačne transakcije kreditnog transfera, koja je znatno veća od, na primjer, prosječne vrijednosti kartične transakcije, koja se ponajprije koristi za kupoprodaju robe i usluga u maloprodaji.

Bezgotovinske platne transakcije 2019.