U Splitu održan Susret guvernera regije

Objavljeno: 15.3.2024.
U Splitu održan Susret guvernera regije
Josip Visković, Alfred Kammer, Boštjan Vasle, Irena Radović, Boris Vujčić, Anita Angelovska Bežoska i Željko Marić

Hrvatska narodna banka danas je u Splitu organizirala Susret guvernera regije u sklopu kojeg je, u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, održan i okrugli stol guvernera "Banke i potrošači usred visoke, iako padajuće, inflacije i rastućih kamatnih stopa".

Sudionici panela – Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, Anita Angelovska Bežoska, guvernerka Narodne banke Sjeverne Makedonije, Željko Marić, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije i Irena Radović, guvernerka Centralne banke Crne Gore te Josip Visković, pročelnik Katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Splitu – raspravljali su o aktualnim temama i monetarnim politikama regionalnih središnjih banaka i Europske središnje banke.

Guverneri su razgovarali o trenutačnim trendovima inflacije u njihovim zemljama i dinamici i načinu prenošenja podizanja ključnih kamatnih stopa Europske središnje banke na poslovanje banaka kao i na uvjete financiranja gospodarstva i potrošača i depozite građana i poduzeća.

Boris Vujčić, guverner HNB-a, tom je prilikom istaknuo kako je zahvaljujući pravodobnim mjerama Hrvatske narodne banke hrvatski bankovni sustav visokokapitaliziran te otporan na sistemske rizike i ranjivosti. "Do sada je pooštravanje monetarne politike u europodručju donekle povećalo troškove poduzeća, posebno za tvrtke u kojima su kamatne stope na nove kredite oštrije porasle u usporedbi s kućanstvima. Kućanstva su puno slabije osjetila porast kamatnih stopa ponajprije zahvaljujući dugoročnoj politici HNB-a koja je dovela do toga da je visok udio kredita s fiksnom kamatnom stopom, dok je većina onih s varijabilnom vezana uz nacionalnu referentnu stopu, što zajedno sa zakonskom gornjom granicom razine povećanja promjenjivih kamatnih stopa i dalje štiti građane od naglog i jačeg povećanja kamata", naglasio je guverner HNB-a.

Vinko Muštra, dekan Ekonomskog fakulteta u Splitu, kazao je kako fakultet poseban naglasak stavlja na provođenje kompetitivnih znanstvenih projekata i međunarodno prepoznatih studijskih programa i kao takav predstavlja i instituciju koja aktivno sudjeluje u rješavanju najvažnijih društvenih pitanja. "Na tom tragu posebno zahvaljujemo Hrvatskoj narodnoj banci na podršci i partnerstvu u organizaciji 'Susreta guvernera', događaja tijekom kojeg su najvažniji dionici monetarne politike u regiji raspravljali o ključnim izazovima današnjice", rekao je.

"Gospodarstva u regiji Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe (SIJIE) mogla bi se 'meko prizemljiti' budući da se očekuje njihov oporavak usporedno s nastavkom usporavanja inflacije. No, inflacija će se u tim gospodarstvima vratiti na ciljane razine godinu nakon naprednih europskih gospodarstava s obzirom na još uvijek povišene razine inflacije i rasta plaća", ustvrdio je Alfred Kammer, direktor Europskog odjela Međunarodnoga monetarnog fonda, koji je održao i uvodni govor "Executing a Soft Landing for a Lasting Recovery?".

Nakon panela guverneri su odgovarali na brojna pitanja studenata i gospodarstvenika koji su prisustvovali skupu.