U prvih šest mjeseci ove godine dobit kreditnih institucija iznosila je 2,6 milijardi kuna

Objavljeno: 30.8.2021.

Poslovanje kreditnih institucija na kraju prvog polugodišta 2021. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 2,6 milijardi kuna, što je za 51,3% veći iznos dobiti u odnosu na isto razdoblje u 2020., navodi se u Komentaru kretanja u bankovnom sustavu za prvo polugodište ove godine. Pokazatelji profitabilnosti stoga su porasli u odnosu na njihovu vrijednost na kraju lanjskoga usporedivog razdoblja, pri čemu se prinos na imovinu (ROA) povećao s 0,8% na 1,1%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 5,6% na 8,1%.

Ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u tom razdoblju u odnosu na kraj 2020. za 15,5 milijardi kuna (3,4%) i iznosila je 478,0 milijardi kuna. Najveći porast u imovini odnosio se na depozite kod Hrvatske narodne banke i na dane kredite i predujmove.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 3,2% (bruto iznos) i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 3,5% rezultiralo je daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 5,4% na kraju 2020. na 5,1% na kraju prvog polugodišta 2021. Na smanjenje ukupnih NPL-ova utjecalo je njihovo smanjenje kod nefinancijskih društava, zbog čega se udio NPL-ova u kreditima tom sektoru smanjio s 12,5% na 11,6%. NPL-ovi su se nastavili povećavati u portfelju kredita kućanstvima, no zahvaljujući rastu kredita i predujmova tom sektoru udio NPL-ova zadržao se na 7,1%.

Učinci zadržavanja dobiti i ciljanih regulatornih prilagodbi vezanih uz pandemiju u prošloj godini i nadalje su vidljivi u vrlo visokim vrijednostima ključnih pokazatelja kapitaliziranosti bankovnoga sustava. Na kraju prvoga polugodišta 2021. stopa ukupnoga kapitala bankovnoga sustava iznosila je 25,4%, a sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od minimuma od 8%.

Likvidnost bankovnoga sustava mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR) i nadalje je na visokoj razini (186,0%), pri čemu su sve kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve.

Više pročitajte ovdje.