Trošak zaduživanja odabranih zemalja Europske unije i Hrvatske - uloga prelijevanja vanjskih šokova

Objavljeno: 30.5.2013.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 41
Autor Davor Kunovac
Datum Travanj 2013.
JEL E65, F36, G01
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

prelijevanje šokova, kriza javnih financija

Tijekom recentne europske krize javnih financija reakcije nositelja ekonomskih politika velikim su dijelom bile motivirane rastućim spreadovima na financijskim tržištima. No, nije jasno u kojoj mjeri kretanja premija za rizik na tržištima zaista odražavaju dinamiku ekonomskih fundamenata, a u kojoj su mjeri ona određena drugim činiteljima. Imajući na umu da raspoloženje na tržištu može potaknuti divergenciju spreadova od razina koje impliciraju fundamenti, u ovom se radu upozorava na važnost prelijevanja vanjskih šokova i financijske zaraze za cijenu zaduživanja odabranih zemalja EU i Hrvatske. Provedena analiza pokazuje da je primijenjena mjera prelijevanja i zaraze bila dominantan faktor pri objašnjavanju premije za rizik tijekom recentne krize javnih financija. Dobiveni rezultati vrijede i za razine i za varijabilnost spreadova. U tom smislu spreadovi za Hrvatsku nisu iznimka - varijacija im je bila značajno viša od one koja proizlazi iz kretanja fundamenata. Ipak, treba naglasiti da ovakvi rezultati ne impliciraju da tržišta ignoriraju kretanje fundamenata. Tako dekompozicija spreadova za Hrvatsku za posljednje dvije godine promatranog uzorka (od drugog tromjesečja 2010. do drugog tromjesečja 2012.) upućuje na stalni rast nepovoljnog utjecaja fundamenata na hrvatske spreadove, što ne vrijedi za druge zemlje Srednje i Istočne Europe, s kojima se često uspoređuje rizičnost Hrvatske.