Treba li Hrvatskoj razlikovanje premije osiguranja štednih uloga?

Objavljeno: 20.9.2004.
Publikacija Pregledi
Broj P - 17
Autor Tomislav Galac
Datum Rujan 2004.
JEL G21, G22, O52
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

osiguranje štednih uloga, bankovni sustav, gospodarstvo u tranziciji

U ovom radu istražuju se moguće koristi za financijski sustav RH od uvođenja različitih stopa premije osiguranja štednih uloga za različite banke, proporcionalnih očekivanom gubitku osiguravatelja kod pojedine banke, tzv. fer premija. U tom smislu izložen je pregled suvremene teorije i svjetske prakse razlikovanja premija osiguranja štednih uloga. Na temelju pregleda svjetske prakse zaključuje se da Hrvatska vrlo vjerojatno još nije dosegnula stupanj financijskog i institucionalnog razvoja koji bi joj omogućio postizanje najveće moguće koristi od uvođenja fer premija u postojeći sustav osiguranja štednih uloga. Nadalje, jednostavna primjena financijske teorije, radi uvođenja sofisticiranog sustava fer premija, nije moguća u Hrvatskoj, kao ni u većini zemalja u svijetu, zbog nepostojanja potrebnih tržišnih informacija i nepouzdanosti alternativnih privatnih informacija potrebnih za njihovo ispravno određivanje. Konačno, ekonomska teorija nas upozorava da fer premija nije nužno i društveno optimalna premija, a pod određenim uvjetima ona je čak inferiorna najčešćoj alternativi - jednakoj stopi premije za sve banke. Stoga prije uvođenja fer premija treba ispitati moguću korist od takve promjene u specifičnom okruženju RH.