Tko je zadužen za osiguranje depozita nakon pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Tko je zadužen za osiguranje depozita nakon pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 16.6.2023.

Pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (Single Resolution Mechanism, SRM) nije prouzročilo promjene u sustavu osiguranja depozita. Drugim riječima, tim sustavom i nakon pridruživanja SRM-u i dalje upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD) kao tijelo koje ima ovlasti i provodi postupke propisane Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN, br. 146/2020. i 119/2022.), a kojim je u hrvatski pravni okvir prenesena Direktiva 2014/49/EU.

Naime, na razini EU-a još nije dogovoren zajednički europski sustav osiguranja depozita – EDIS koji je zamišljen kao završni, treći stup bankovne unije. Stoga su države članice EU-a i dalje pojedinačno odgovorne za uspostavu sustava osiguranja depozita u skladu s navedenom direktivom.