Tendecije postupnog oživljavanja gospodarske aktivnosti napokon razvidne

Objavljeno: 10.5.2000.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, donio privremeni financijski plan za ovu godinu, te nekoliko odluka iz nadležnosti najvišeg tijela središnje banke.

Podaci o gospodarskim kretanjima početkom ove godine govore da je napokon uočljiv višemjesečni trend postupnog oživljavanja aktivnosti: industrijska proizvodnja u prvom tromjesečju porasla je prema usporedivom razdoblju prošle godine za 3,7 posto, potkraj prošle i početkom ove godine povećan je i promet u trgovini na malo. To ipak još nema željenih učinaka na rast zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti koja je čak nešto porasla. I cijene na malo i troškovi života prošlog su mjeseca zabilježili porast za 0,8 posto, što se u najvećoj mjeri objašnjava kao posljedica poskupljenja nafte.

Tečaj kune ostao je stabilan. Osobito značajnim može se smatrati podatak da devizna štednja nastavlja rasti, što je najpouzdaniji pokazatelj povjerenja u domaći bankovni sustav. Ukupan porast deviznih depozita u prvom tromjesečju iznosi oko 2,5 milijarde kuna ili 6,8 %. Vrijedi spomenuti da je porast, doduše primjetno skromniji ali ipak značajan, zabilježen i kod kunske štednje.

Kamatne stope su smanjene, tako da je po posljednjim raspoloživim podacima prosječna aktivna kamatna stopa banaka na razini od 12 posto. Članovi Savjeta HNB s osobitom su pozornošću razmotrili pokazatelje koji govore da je likvidnost banaka visoka, a kreditni plasmani gospodarstvu ipak stagniraju. Nasuprot tome, veliko je zanimanje za blagajničke zapise HNB i trezorske zapise Ministarstva financija. Prema dostupnim saznanjima, uzrok takve orijentacije u usmjeravanju slobodnih sredstava leži ponajviše u strahu bankara od rizika da odobrene kredite neće moći naplatiti, budući da još nije uspostavljena učinkovita zaštita vjerovnika u odnosu na dužnike koji se neodgovorno odnose prema preuzetim obvezama. Dok pravna država ne profunkcionira primjereno načelima tržišnog gospodarstva slabi su izgledi da se i bilo kakvim "tehničkim operacijama" poput multilateralnih kompenzacija poluče trajniji rezultati, odnosno razriješe suštinski uzroci nelikvidnosti , koja je u velikom broju slučajeva zapravo izraz nesolventnosti gospodarskih subjekata koji nemaju uvjeta za opstanak na tržištu.

Privremenim financijskim planom za ovu godinu, koji je sačinjen uz uvažavanje primjedbi iz nedavne saborske rasprave, predviđeno je da će ukupni ovogodišnji prihodi Hrvatske narodne banke iznositi 960,6 milijuna kuna a ukupni rashodi 941,5 milijuna kuna. Prema tome, višak prihoda nad rashodima koji se doznačuje državnom proračunu iznosio bi 19 milijuna kuna.

Na ovoj sjednici Savjet HNB dao je i prethodnu suglasnost da se za predsjednicu uprave Međimurske banke d.d. Čakovec imenuje Mladenka Gombar, a u Podravskoj banci d.d. Koprivnica za predsjednika uprave Julio Kuruc i za članove uprave Drago Galović, Božica Širić i Vladimir Novak. Na temelju današnje odluke Savjeta HNB novi član uprave Zavoda za platni promet postaje dr. Ivo Spremić.