Savjet HNB-a: suglasnosti za članove uprave u tri banke

Objavljeno: 9.3.2016.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, prihvatio izvješće o upravljanju međunarodnim pričuvama u 2015. godini te donio nekoliko odluka iz nadležnosti tog tijela.

U posljednja tri mjeseca protekle godine tekuća gospodarska aktivnost blago je oslabila, što je povezano i s višom razinom BDP-a u trećem tromjesečju, kada su ostvareni iznimno dobri turistički rezultati. Promatra li se cijela 2015. godina, zabilježena su općenito povoljna gospodarska kretanja, a rast realnog BDP-a iznosio je 1,6%. Pritom je uz nastavak rasta izvoza robe i usluga po visokim stopama započeo oporavak domaće potražnje, praćen blagim rastom broja zaposlenih i plaća. Višak na tekućem računu platne bilance također se nastavio povećavati. Na području javnih financija ostvareno je zamjetno smanjenje fiskalnog manjka, i to zahvaljujući povoljnoj dinamici prihoda te stagnaciji rashoda. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena u 2015. bila je negativna, što se nastavilo i u siječnju 2016., ponajviše kao posljedica pada cijena sirove nafte. Monetarna politika HNB-a, uz održavanje stabilnosti tečaja kune prema euru, zadržala je ekspanzivno usmjerenje, koje je početkom 2016. dodatno ojačano uvođenjem dugoročnih strukturnih obratnih repo operacija, koje bi trebale poduprijeti nastavak tendencije pada kamatnih stopa i pridonijeti oporavku kreditiranja.

Međunarodne pričuve su krajem prosinca 2015. godine dosegle ukupan iznos od 13,7 milijardi eura, što je za nešto više od jedne milijarde eura ili osam posto viši iznos nego na isteku prethodne godine. Neto međunarodne pričuve (u koje nije uključena obvezna devizna pričuva, specijalna prava vučenja kod MMF-a, devizna sredstva Ministarstva financija, kao ni ulaganja u repo poslove) porasle su u prošloj godini za 473,5 milijuna eura, odnosno za 4,4 posto, tako da su na isteku 2015. iznosile 11,2 milijarde eura.  U raspravi je istaknuto da je HNB politiku upravljanja međunarodnim pričuvama prilagođavao izrazito nepovoljnim okolnostima na financijskim tržištima obilježenima, u prvom redu, dosad najnižim, pa i negativnim razinama kamatnih stopa te je ostvario povoljan financijski rezultat.

Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornog odbora Banke Kovanica d.d. da predsjednik uprave te banke u još jednom mandatu bude Nicola Ceccaroli, kao i s odlukom nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb da članovi uprave te banke postanu Jasna Širola i Dubravko-Ante Mlikotić. U Karlovačkoj banci d.d. Karlovac član uprave i nadalje će biti Marino Rade.