Suglasnost i za novu upravu HPB-a

Objavljeno: 9.9.2009.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, izvješća o upravljanju međunarodnim pričuvama i o financijskom poslovanju središnje banke u prvom polugodištu, te stanje u bankovnom sustavu u drugom tromjesečju 2009. godine.

Savjet HNB-a dao je suglasnost na odluke A štedne banke malog poduzetništva d.d., Zagreb, da povjeri mandat predsjednice uprave Dubravki Filipčić a članice uprave Andreji Bučanac, te Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, za produženje mandata članovima uprave Vlasti Žubrinić-Pick i Zoranu Košćaku. U Imex banci d.d., Split, mjesto predsjednika uprave preuzima Branko Buljan, a u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb, na mjesto predsjednika uprave dolazi Čedo Maletić, a članica uprave bit će Dubravka Kolarić.