Studentska on line debata: "Alternativno vs. bankovno financiranje"

Objavljeno: 25.3.2021.

U organizaciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske narodne banke održana je danas on line debata "Alternativno vs. bankovno financiranje". Studenti Ekonomskog fakulteta u Rijeci predstavili su neke od opcija financiranja dostupnih na tržištu, podijeljenih u tri tematske cjeline: financiranje obrazovanja, financiranje poslovnog pothvata i financiranje ostalih (osobnih) potreba.

Debata je održana kao jedna od aktivnosti usmjerenih na podizanje financijske pismenosti stanovništva.

Više o temi debate