Stručnjaci HNB-a na konferenciji F2 – Future of Fintech

Objavljeno: 29.11.2023.
Stručnjaci HNB-a na konferenciji F2 – Future of Fintech
Ana Šabić, direktorica Direkcije za europske odnose
Izvor: Bug

"Proces uvođenja eura u Hrvatskoj bio je zahtjevniji nego u slučaju država koje su ga započele prije svjetske financijske krize, a uspješan prelazak na euro odraz je pravodobnog i iscrpnog planiranja te predanog rada svih dionika" rekla je Ana Šabić, direktorica Direkcije za europske odnose na konferenciji F2 – Future of Fintech koja se održava 28. i 29. studenoga 2023. u organizaciji časopisa Bug.

Prema njenim riječima, logistički vrlo zahtjevna operacija zamjene gotovog novca provedena je uspješno, konverzija kredita, depozita i ostalih instrumenata izvršena je 1. siječnja sukladno pravilima, a bezgotovinski platni promet, bankovne kartice i bankomati uredno su funkcionirali već u prvim satima 1. siječnja.

"Hrvatska se europodručju pridružila u jeku povijesno visoke inflacije i najsnažnijeg ciklusa stezanja monetarne politike ESB-a, no unatoč specifičnim okolnostima, očekivani pozitivni učinci uvođenja eura na Hrvatsku – uklanjanje valutnog rizika, (relativno) niže kamatne stope, niži transakcijski troškovi i veća otpornost na financijske krize i šokove – u cijelosti su se ostvarili. Učinak uvođenja eura na inflaciju bio je vrlo blag, u skladu s očekivanjima i iskustvima drugih zemalja. Potpora građana rasla je kako se približavao dan uvođenja eura, iako je pod utjecajem inflacije u 2022. razina potpore pala. Visoka razina potpore građana euru potvrđuje ocjenu da je prelazak na novu valutu prošao glatko i bez smetnji", naglasila je Ana Šabić, dodajući da je danom uvođenja eura Hrvatska narodna banka postala  dio Eurosustava. Pritom je istaknula kako HNB u okviru Eurosustava aktivno sudjeluje u kreiranju zajedničke monetarne politike te provodi zajedničku monetarnu politiku.

"HNB nastavlja i dalje samostalno obavljati niz aktivnosti, u skladu sa zajedničkim procedurama tamo gdje one postoje (makrobonitetna politika, upravljanje međunarodnim pričuvama, neometano funkcioniranje platnog sustava, izdavanje novčanica i kovanica eura, proizvodnja službene statistike, nadzor provedbe propisa za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma). U okviru bankovne unije HNB provodi superviziju kreditnih institucija kao dio jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM), a također je sanacijsko tijelo za kreditne institucije u Hrvatskoj zajedno s Jedinstvenim sanacijskim odborom (u okviru SRM-a)", ustvrdila je HNB-ova direktorica Direkcije za europske odnose na konferenciji.


Dario Hlupić Radić, voditelj Odjela za supervizorsko pravo
Izvor: Bug

Dario Hlupić Radić, voditelj Odjela za supervizorsko pravo u HNB-u je, govoreći o regulaciji kriptoimovine u Hrvatskoj i Europskoj uniji, istaknuo da Europska unija radi na pravilima kojima želi potaknuti razvoj kriptoimovine i tehnologije koja iza nje stoji kako bi potaknula njen razvoj, ali i istodobno zaštitila potrošače, objasnio je.

"Uredba (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine uređuje javne ponude i uvrštenje kriptoimovine na platformu za trgovanje, licenciranje i nadzor izdavatelja tokena vezanih uz imovinu (ART – Asset Referenced Tokens), izdavatelja tokena e-novca (EMT – e-money tokens) i pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP – Crypto-asset Service Providers). Također, Uredbom se štite imatelji kriptoimovine pri izdavanju, javnoj ponudi i uvrštenju za trgovanje kao i klijenti pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom te se sprečavaju zloupotrebe tržišta.Svaka država članica je dužna imenovati jedno ili više nadležnih tijela za nadzor nad primjenom Uredbe, a Europsko nadležno tijelo za bankarstvo (EBA) će biti nadležna za nadzor nad značajnim izdavateljima tokena vezanih uz imovinu i tokena e-novca", rekao je tom prilikom Dario Hlupić Radić.

Kazne su, naglasio je, stroge, pa tako novčane kazne mogu iznositi od 12,5% ukupnog godišnjeg prometa, a u slučaju kršenja odredbi o zloupotrebi tržišta novčana kazna može iznositi do 15% godišnjeg prometa, a za fizičke osobe do 5 milijuna eura ako je ostvarena korist kazna može biti i trostruki iznos ostvarene koristi.

Uredba se primjenjuje od 30. lipnja 2024. u dijelu ART-ova i EMT-ova, a u cijelosti od 30. prosinca 2024., podsjetio je Dario Hlupić Radić.