Što nadzire HNB?

Objavljeno: 11.4.2013.

Potaknuta aktualnim zbivanjima vezanima za Karlovačku banku d.d. i zanimanjem javnosti za nadzornu ulogu središnje banke u tom slučaju Hrvatska narodna banka smatra potrebnim ukazati na sljedeće:

Hrvatska narodna banka provodi superviziju temeljem zakonskih ovlasti određenih Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakonom o kreditnim institucijama. Supervizija HNB-a dužna je pratiti i ustanoviti odgovaraju li poslovne i knjigovodstvene prakse koje banka provodi propisima i standardima struke. Temeljem saznanja stečenih u procesu nadziranja banaka HNB prilagođava regulativu i postavlja minimalne standarde kojih su se bankari dužni držati kod poslovanja i izvještavanja. Na taj način osiguravamo stabilnost bankovnog sustava kroz odgovarajuću kapitaliziranost i standarde prepoznavanja rizika koje su sve kreditne institucije dužne provoditi.

Zahvaljujući adekvatnom regulatornom i nadzornom djelovanju i u petoj godini recesije prosječna stopa kapitalne adekvatnosti bankovnog sustava najviša je u Europi i prepoznati kreditni rizici pokriveni su u cijelosti rezervacijama i viškom kapitala iznad regulatornog minimuma. To je prepoznato i u međunarodnoj stručnoj javnosti, koja ističe snagu hrvatskog bankovnog sustava kao uzor drugim zemljama, osobito u svjetlu problema u nekim drugim zemljama tijekom zadnjih nekoliko godina.

Odgovornost za istinitost iskazanog knjigovodstvenog stanja pojedine banke i poslovnih praksi koje provodi isključivo je odgovornost uprave i nadzornog odbora banke. Njih po propisanoj proceduri potvrđuju revizori banke koji su dioničarima, regulatoru i javnosti garant valjanosti izvješća i poslovnih praksi, kao i njihove usklađenosti s propisima i standardima financijskog izvješćivanja.

HNB izravnim nadzorom pokriva uzorak banaka i portfelja, te na taj način kontrolira rad uprave i revizora. Učestalost i obuhvat tih nadzora određeni su prioritetima i raspoloživim resursima, ali svakako nisu niti mogu biti dovoljno učestali da jamče da se nigdje nije dogodila prevara ili lažno iskazano knjigovodstveno stanje. Temeljem nadzora HNB pojedinim bankama propisuje mjere koje moraju poduzeti za unapređenje poslovanja i izvještavanja. Niz takvih mjera izdan je proteklih godina i Karlovačkoj banci, u smjeru uklanjanja neprihvatljivih poslovnih praksi, no takve supervizorske mjere imaju status poslovne tajne, te nije moguće o njima govoriti na razini pojedine banke.

HNB ne smije komentirati ništa vezano uz istrage USKOK-a u tijeku. Ipak, na osnovi do sada raspoloživih informacija možemo ponoviti da posljedice tih akcija nemaju utjecaja ni na iskazano knjigovodstveno stanje niti na sustav korporativnog upravljanja u banci.