Što je sveobuhvatna procjena (<em>comprehensive assessment; CA</em>) i zašto se provodi?

Što je sveobuhvatna procjena (comprehensive assessment; CA) i zašto se provodi?

Objavljeno: 3.6.2020.

Prije uspostavljanja bliske suradnje ESB provodi sveobuhvatnu procjenu banaka države koja želi uspostaviti blisku suradnju. Ova je procjena preduvjet za ostvarenje bliske suradnje, a provodi se da bi se osigurala bolja kvaliteta informacija o stanju banaka, identificirali problemi uz provođenje potrebnih korektivnih mjera i procijenilo posjeduju li banke "zdrave temelje".

Sveobuhvatna procjena nije usmjerena na utvrđivanje nezakonitog djelovanja.

Sveobuhvatna procjena sastoji se od (i) pregleda kvalitete imovine (Asset Quality Review) radi unaprjeđenja transparentnosti u vezi s izloženošću banaka, uključujući adekvatnost vrednovanja imovine i kolaterala te povezanih rezervacija i (ii) testiranja otpornosti na stres, kojim se ispituje otpornost bilanci banaka na stresne makroekonomske scenarije koji obično uključuju gospodarski pad.

Obje komponente većinom se fokusiraju na rizičnost u odnosu na kapital. Ostala područja rizika, kao što su likvidnosni rizik, operativni rizik i sprječavanje pranja novca, ne uključuju se u obujam vježbe.

Konačni rezultat sveobuhvatne procjene temelji se na ishodu pregleda kvalitete imovine i testiranja otpornosti na stres. Prilikom navedenog za potrebe prolaza na testu potrebno je da ESB utvrdi da banke nemaju nedostatak kapitala u odnosu na postavljene minimalne kriterije i to:

  • stopa redovnog osnovnog kapitala banke u osnovnom scenariju treba biti iznad 8% i

stopa redovnog osnovnog kapitala banke u "adverse" scenariju treba biti iznad 5,5%.