Statistika gotovog novca

Objavljeno: 1.1.2023. Ažurirano: 12.1.2024.
Na ovoj poveznici nalaze se informacije za obveznike izvješćivanja za potrebe prikupljanja podataka o poslovanju s gotovim novcem.

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Odluka), koja je objavljena u Narodnim novinama br. 153/2023., stupila je na snagu 1. siječnja 2024. Odlukom su propisani izvještajni obveznici, sadržaj te opseg podataka povezanih s gotovim novcem te rokovi i načini njihove dostave Hrvatskoj narodnoj banci.

Izvještajni obveznici izvješćuju Hrvatsku narodnu banku u skladu s Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa), koja je sastavni dio Odluke.

Uputom je propisano prikupljanje podataka o stanju i kretanju gotovog novca na području Republike Hrvatske.

Izvještajni obveznici prema Odluci jesu:

 1. banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 2. banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice
 3. banka iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje i
 4. ostali rukovatelji gotovim novcem.

Uputom je propisano sastavljanje i dostavljanje podataka o gotovom novcu te uređajima koji se rabe pri obradi i redistribuciji gotovog novca u devet izvješća:

 1. Promet gotovog novca poslovne jedinice
 2. Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja
 3. Stanje gotovog novca
 4. Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica
 5. Promet samoposlužnog uređaja
 6. Obrada udaljenih poslovnih jedinica
 7. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura
 8. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi
 9. Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja.