Statističko evidentiranje pozicije putovanja - Turizam u platnoj bilanci Republike  Hrvatske

Objavljeno: 10.7.2000.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 3
Autor Davor Galinec
Datum Svibanj 2000.
JEL B41, F32
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

istraživanja, međunarodni turizam, platna bilanca, turistička potrošnja

Platna bilanca je sumarni iskaz ekonomskih transakcija rezidenata neke ekonomije s ostatkom svijeta u određenom vremenskom razdoblju. Udio tzv. tercijarnog sektora (usluga) u strukturi bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske vrlo je visok (s tendencijom daljeg rasta). Kako se glavnina deviznih prihoda od izvoza usluga generira s inozemnih tržišta, statističkom praćenju međunarodnog turizma pridaje se velika važnost. Obuhvat pozicije putovanja - turizam u platnobilančnoj statistici je širok. Ona obuhvaća sve oblike turističke potrošnje (osim "shoppinga", kojemu je glavni motiv kupnja robe, a uglavnom je riječ o jednodnevnim izletima), pa je stoga opseg stavke putovanja - turizam širi od opsega pojma definiranog odjeljkom 55. (hoteli i restorani) Nacionalne klasifikacije djelatnosti, čije se definicije drže mnogi ekonomisti u raspravama o turizmu. Svjesni važnosti statistike međunarodnog turizma, djelatnici HNB-a neprestano rade na unapređivanju platnobilančane statistike turizma. U sklopu toga do sada su se koristili trima metodologijama: