Središnja banka nastavlja smanjivati stope obvezne pričuve

Objavljeno: 2.7.1997.

Banke i štedionice izdvajat će obveznu rezervu od 7. srpnja po stopi umanjenoj za dva postotna poena, dakle 31,85 posto umjesto dosadašnjih 33,85 posto. To je jedna od najvažnijih odluka donijetih u srijedu na redovitoj mjesečnoj sjednici Savjeta Narodne banke Hrvatske, održanoj pod predsjedanjem guvernera NBH dr. Marka Škreba.

Na sjednici su razmotrena gospodarska i novčana kretanja u proteklom dijelu godine i okviri monetarne politike za nastupajuće tromjesečje. Raspoloživi pokazatelji govore o nastavku makroekonomske stabilnosti, tako da su cijene na malo porasle u lipnju 0,2 posto prema prethodnom mjesecu, a 3,4 posto prema istom mjesecu prošle godine, troškovi života porasli su 0,4 posto odnosno 4 posto, dok je mjesečni porast cijena proizvođača iznosio 0,2 posto a godišnji 2 posto.

Tečaj kune ni u lipnju nije pretrpio veće promjene, a njegova stabilnost tijekom ljetnog razdoblja bit će poduprta i pojačanim intervencijama središnje banke na deviznom tržištu. Tako će se onemogućiti pritisak povećane devizne ponude na aprecijaciju kune i olakšati otkup turističkih deviza, uz uobičajeno sezonsko jačanje deviznih pričuva.

Od novčanih pokazatelja osobitu pozornost privlači podatak da je po prvi put zabilježen veći prirast kunske štednje, i to pretežnim dijelom oročenih depozita, nego što je bio prirast deviznih depozita,i to ne samo u postocima nego i u apsolutnom iznosu. Ukoliko bi se takav trend nastavio, moglo bi se reći da je, tri godine nakon uvođenja kune i njene primjerne stabilnosti, došlo do prijelomne točke u građenju trajnijeg povjerenja domaćih štediša prema nacionalnoj valuti. Od ostalih financijskih pokazatelja vrijedi zabilježiti novi pad kamatnih stopa na kunske kredite poslovnih banaka, tako da je prosječna kamatna stopa u svibnju iznosila oko 15,8 posto što je najniža razina za posljednjih 29 mjeseci. Prosječna kamatna marža smanjena je u svibnju na prosječnih 11,4 postotna poena.

U pripreme za što učinkovitiji i kvalitetniji prihvat turista središnja banka uključila se i pojačanim inspekcijskim nadzorom mjenjačnica. Tijekom svibnja i lipnja obavljen je pregled poslovanja u 76 mjenjačnica, pretežno na zagrebačkom području i u Dalmaciji, a pojačani nadzor bit će nastavljen i sljedećih mjeseci.

Članovi Savjeta NBH obaviješteni su i o pregledu prošlogodišnjeg poslovanja Narodne banke Hrvatske, što su ga obavili inspektori Državnog ureda za reviziju, te je sa zadovoljstvom uočeno da pritom nisu uočene nikakve nepravilnosti glede poštivanja zakonskih i drugih propisa u sveukupnom djelovanju središnje banke.

Savjet NBH dao je na ovoj sjednici i suglasnost da se u Ilirija banci Zagreb za predsjednika uprave imenuje Darko Nesek a za člana uprave Olga Gračanin, a u Trgovačkoj banci Zagreb za predsjednika uprave Boris Ninić a za člana uprave Slađana Jagar, kao i za imenovanje Zdravka Brestovca na mjesto predsjednika uprave Štedionice Slavonija Zagreb.

Industriji i kovnici obojenih metala IKOM odobreno je kovanje dviju vrsta zlatnih medalja "Vukovar", koje se ne smatraju zlatnim novcem. Medalje će biti iskovane prema idejnom rješenju akademskog kipara Stjepana Divkovića, svaka će biti iskovana u tisuću komada, a razlikovat će se po veličini i težini.