Središnja banka imenovala privremenog upravitelja u Promdei banci

Objavljeno: 30.7.1999.

Na 141. sjednici održanoj 30. srpnja 1999. godine Savjet Hrvatske narodne banke donio je odluku o imenovanju privremenog upravitelja u Promdei banku d.d. Zagreb. Takvu odluku Savjet HNB donio je nakon što su stručne službe HNB na temelju analize financijskih izvješća Promdei banke, zapažanja kontrolora HNB prigodom izravnog nadzora banke, kao i hitne zamolbe za pomoć od strane same Promdei banke ustanovile da banka ima poteškoća u poslovanju i da je nesposobna za plaćanje.

Nakon tragične smrti Ibrahima Dedića, bivšeg predsjednika Uprave Promdei banke, koji je jedini imao mogućnost pojedinačnog i samostalnog zastupanja banke, došlo je do krize Uprave uslijed koje je poslovanje banke znatno otežano. Hrvatska narodna banka naložila je Promdei banci 22. srpnja 1999. godine da imenuje privremenog zamjenika člana Uprave banke u roku od 30 dana. U međuvremenu je izravnim nadzorom poslovanja Promdei banke ustanovljeno da neprisutnost Uprave banci onemogućava normalno poslovanje, te da banka odbija i nije sposobna podmirivati svoje obveze. Stoga je 28. srpnja HNB ponovila zahtjev za imenovanjem privremenog zamjenika člana Uprave, odredivši rok od 24 sata za imenovanje. Iako je iz redova članova Nadzornog odbora Promdei banke u spomenutom roku imenovan zamjenik člana Uprave, ocijenjeno je da je kriza Uprave u Promdei banci i dalje evidentna.

Savjet Hrvatske narodne banke ocijenio je da Promdei banka ne može nastaviti s poslovanjem bez odgovarajuće Uprave, te je, imajući u vidu zaštitu bankovnog sustava u cjelini, a u skladu sa ovlastima Savjeta HNB utvrđenima Zakonom o bankama, imenovao u banku privremenog upravitelja. Privremeni upravitelj preuzima sve ovlasti uprave, nadzornog odbora i skupštine banke, a njegova je osnovna zadaća da rukovodi bankom u cilju zaštite interesa štediša i ostalih vjerovnika.

Privremeni upravitelj imenovan je na razdoblje od 6 mjeseci, no ima obvezu da u roku od 45 dana podnese Savjetu HNB izvješće o utvrđenom stanju u banci i mogućnostima za buduće profitabilno poslovanje banke. Dužnost privremenog upravitelja u Promdei banci preuzima Ivica Maloča.