Societe Generale dobio suglasnost za Splitsku banku

Objavljeno: 14.6.2006.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici, održanoj pod predsjedanjem zamjenika guvernera dr. Borisa Vujčića, razmotrio aktualna gospodarska i novčana kretanja i u okviru te rasprave opetovao opredjeljenje za održavanje stabilnosti tečaja domaće valute. Savjet HNB-a prihvatio je izvješće o stanju u bankovnom sustavu u prvom ovogodišnjem tromjesečju, kao i izvješće o poslovanju Hrvatskog novčarskog zavoda u prošloj godini, te donio više drugih odluka iz svoje nadležnosti.
Dopunom odluke o graničnoj obveznoj pričuvi primjena postojećeg izdvajanja od 55 posto proširena je i na prirast zaduženja temeljem sredstava koja su primljena od nerezidenata i pravnih osoba u posebnom odnosu s bankom, a odobravana domaćim pravnim i fizičkim osobama u vidu sindiciranih kredita ili u ime i za račun nalogodavca, te iskazivana izvan bilance banke- (odnosno u tzv. bilanci mandatnih poslova). Primjena ove odluke počet će kod obračuna pričuve 12. srpnja, a osnovica za obračun bit će stanje takvih izvora sredstava u svibnju ove godine.
Izmjene i dopune Odluke o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira još su jedan pomak u slobodi kretanja kapitala i prilagodbi regulativi Europske Unije. Ovoga puta izmjene se odnose na odredbe o pravima nerezidenata na slobodno unošenje i iznošenje gotovine i čekova u kunama kod prelaska državne granice, te u poštanskim i drugim pošiljkama.
Savjet HNB-a dao je suglasnost francuskoj banci Societe Generale S.A. Pariz za stjecanje više od 75 posto udjela u HVB Splitskoj banci d.d. Split. Takvu suglasnost dobila je i talijanska banka Banco Popolare di Verona i Novara Soc. coop. a R.L. za stjecanje više od 75 posto udjela u glasačkim pravima Banke Sonic d.d. Zagreb. Podravska banka d.d. Koprivnica dobila je zatraženu suglasnost za pripajanje Požeške banka d.d. Požega.
Na ovoj sjednici Savjet se suglasio s odlukama nadzornih odbora više banaka o imenovanju predsjednika i članova uprave u novom mandatu. U Centar banci d.d. Zagreb predsjednica uprave bit će Ružica Vađić, a članovi uprave Darko Kosovec i Marko Brnić; u HVB Splitskoj banci d.d. Split predsjednik uprave postaje Pierre Boursot, a članovi uprave Henri Bellenger, Wolfgang Peter, Goran Gazivoda, Christoph Schöfböck i Ivo Bilić; u Kreditnoj banci d.d. Zagreb članovi uprave bit će Ivan Dropulić, Nelsi Rončević i Lidija Zorić; u Podravskoj banci d.d. Koprivnica članicom uprave postaje Davorka Jakir, a u Volksbank d.d. Zagreb članica uprave bit će Andrea Kovacs.