Savjet HNB-a: snažnija gospodarska aktivnost u drugom tromjesečju

Objavljeno: 9.9.2015.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovije pokazatelje o gospodarskim i novčanim kretanjima, izvješće o upravljanju međunarodnim pričuvama u prvom polugodištu ove godine, te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Gospodarska aktivnost se u drugome tromjesečju ove godine intenzivirala, što je rezultiralo rastom realnog BDP-a na godišnjoj razini za 1,2%, nakon ostvarenih 0,5% u prvome ovogodišnjem tromjesečju. Takvim je kretanjima najviše pridonio rast neto izvoza roba i usluga, a pozitivan doprinos rastu dala je i domaća potražnja. Rast gospodarske aktivnosti povoljno se odrazio i na kretanja na tržištu rada, te je u drugome tromjesečju došlo do porasta broja zaposlenih i nastavka smanjenja nezaposlenosti.

Pad cijene sirove nafte na svjetskome tržištu i posljedično pojeftinjenje naftnih derivata rezultirali su u srpnju godišnjim padom potrošačkih cijena (-0,4%), a njihovom padu na mjesečnoj razini (-0,8%) najviše su pridonijeli sezonski pad cijene odjeće i obuće te niže cijene povrća.

Stabilnost tečaja kune prema euru zadržana je tijekom srpnja i kolovoza. Unatoč nastavku ekspanzivnog karaktera monetarne politike i postupnom snižavanju kamatnih stopa, kreditna aktivnost banaka prema domaćim sektorima i dalje je potisnuta, što se očituje u nastavku pada kreditiranja poduzeća i stanovništva.

Kada je riječ o javnim financijama, dostupni podaci upućuju na to da je i u drugome ovogodišnjem tromjesečju nastavljena fiskalna konsolidacija, uslijed bržeg rasta prihoda od rashoda.

Ukupne međunarodne pričuve iznosile su krajem lipnja ove godine 13,7 milijardi eura, što je za 1,04 milijarde eura, odnosno oko 8,2 posto više nego na isteku 2014. godine. Neto međunarodne pričuve (u koje nije uključena obvezna devizna pričuva, specijalna prava vučenja kod MMF-a, sredstva Europske komisije, devizna sredstva Ministarstva financija, kao ni ulaganja u repo poslove) porasle su u prvom ovogodišnjem polugodištu za 650,1 milijun eura, odnosno za 6,1 posto, dosegnuvši 11,3 milijarde eura. U raspravi o izvješću istaknuto je opredjeljenje HNB-a da u upravljanju međunarodnim pričuvama u prvom redu vodi računa o sigurnosti ulaganja, kao i nastojanje središnje banke da u okružju izrazito niskih, čak i negativnih kamata na depozite te niskih, dijelom i negativnih prinosa na druge sigurne oblike ulaganja, ostvari povoljan financijski rezultat.

Na današnjoj sjednici KentBank d.d., Zagreb odobreno je pružanje dodatnih financijskih usluga - poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja, a Podravskoj banci d.d., Koprivnica pripajanje društva POBA faktor d.o.o., Zagreb. Također, Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornog odbora Wüstenrot stambene štedionice d.d., Zagreb, da i u sljedećem mandatu predsjednik uprave te štedionice bude Zdravko Anđel.