Savjet HNB-a: nastavlja se gospodarski oporavak

Objavljeno: 13.7.2016.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovije gospodarske i novčane pokazatelje, donio projekciju monetarne politike za razdoblje do 2019.  godine te još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

U raspravi o gospodarskim kretanjima Savjet HNB-a zaključio je da se u 2016. godini nastavlja oporavak hrvatskoga gospodarstva, uz očekivanu godišnju stopu realnog rasta BDP-a od 2,3%. Najveći doprinos gospodarskom rastu i ove bi godine mogla dati inozemna potražnja, no očekuje se i porast svih elemenata domaće potražnje. Pritom bi rast osobne potrošnje mogao biti veći nego prošle godine, zahvaljujući bržem rastu zaposlenosti i realnih bruto plaća. Pozitivna kretanja trebala bi se nastaviti i u 2017., kada bi se očekivani rast realnog BDP-a mogao ubrzati na 2,5%. Oporavak gospodarstva događa se u uvjetima još uvijek prisutnoga pada indeksa potrošačkih cijena, koji bi u 2016., zbog pada cijena energenata, mogao iznositi –0,9%, a u 2017. očekuje se porast cijena od 1,2%. Višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance mogao bi se smanjiti. Nastavljaju se i povoljna fiskalna kretanja. Uz održavanje stabilnosti tečaja, HNB će nastaviti voditi ekspanzivnu monetarnu politiku, dodatno osnaženu strukturnim repo operacijama. Takva orijentacija pridonosi povoljnim uvjetima financiranja za sve domaće sektore, a prati je i blagi oporavak domaćega kreditiranja.

Izloženost domaćega financijskog sustava sistemskim rizicima blago je smanjena zbog oporavka i ubrzavanja gospodarske aktivnosti te očekivanog nastavka procesa fiskalne prilagodbe. Nadalje, kratkoročna kretanja upućuju na smanjenje ranjivosti privatnoga nefinancijskog sektora te zadržavanje povoljnih uvjeta financiranja na domaćem i međunarodnim financijskim tržištima. Unatoč tome, strukturne ranjivosti u obliku relativno visokoga javnoga i inozemnog duga ostaju i nadalje velika prijetnja financijskoj stabilnosti, posebno u slučaju znatnijeg rasta kamatnih stopa, odnosno nesklonosti prema riziku na međunarodnom tržištu.

Također, Savjet HNB-a složio se s prijedlogom nadzornih odbora nekoliko kreditnih institucija za nova imenovanja ili produženje mandata u njihovim upravama. Novi član uprave Banke Kovanica d.d. Varaždin, postaje Ivan Mužić. Član uprave Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, i nadalje će biti Borislav Centner, a novi član uprave banke Vaba d.d., Varaždin, postat će Petar Rajković.

Savjet Hrvatske narodne banke izdao je i odobrenje za pripajanje BKS Bank d.d., Rijeka, kreditnoj instituciji BKS Bank AG, Klagenfurt, Republika Austrija, što će biti prvo prekogranično pripajanje hrvatske banke stranom vlasniku.