Sindikalnoj štedno-kreditnoj uniji oduzeto odobrenje za rad

Objavljeno: 4.7.2022.

Hrvatska narodna banka donijela je 4. srpnja 2022. rješenje kojim se oduzima odobrenje za rad Sindikalnoj štedno-kreditnoj uniji (u nastavku teksta: Kreditna unija). Istodobno je doneseno i rješenje o pokretanju postupka prisilne likvidacije.

U postupku nadzora nad Kreditnom unijom Hrvatska narodna banka utvrdila je da Kreditna unija ne ispunjava uvjete vezane za stopu solventnosti propisanu člankom 38. Zakona o kreditnim unijama, a čime je ostvaren razlog za oduzimanje odobrenja za rad iz članka 35. stavka 2. točke 1. Zakona o kreditnim unijama.

Time su, prema odredbama članka 70. stavka 1. točke 1. Zakona o kreditnim unijama, ispunjeni zakonski razlozi za pokretanje prisilne likvidacije Kreditne unije. Stoga je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o pokretanju postupka prisilne likvidacije kojim je imenovan i likvidator. Likvidatoru se nalaže da s ciljem ispunjavanja svih obveza koje proizlaze iz postupka prisilne likvidacije, kao i radi sprječavanja nastanka štete zbog neispunjavanja dospjelih obveza, odmah po stupanju na dužnost izradi početnu likvidacijsku bilancu. Kako bi se očuvala i zaštitila imovina Kreditne unije, likvidatoru se, ograničavaju isplate, osim nužnih plaćanja u postupku prisilne likvidacije Kreditne unije i troškova za izradu početne likvidacijske bilance. Likvidator je dužan poduzimati i sve druge potrebne radnje s ciljem očuvanja imovine Kreditne unije te će, po izradi likvidacijske bilance, pravodobno obavijestiti vjerovnike o relevantnim informacijama u vezi s daljnjim aktivnostima i načinu namirenja njihovih potraživanja.