Sberbank Europe AG: hrvatska i slovenska društva kćeri nastavljaju s poslovanjem nakon što su prodana, a za austrijsko matično društvo sanacijske mjere nisu potrebne

Objavljeno: 1.3.2022.
SRB donio odluke o sanaciji za slovenska i hrvatska društva kćeri, odlučio da sanacijske mjere nisu potrebne za matično društvo u Austriji.
  • Jedinstveni sanacijski odbor (SRB) danas je odlučio prenijeti sve dionice hrvatskog društva kćeri grupe Sberbank d.d. Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. (HPB) a sve dionice slovenskog društva kćeri grupe Sberbank banka d.d. Novoj ljubljanskoj banci d.d. (NLB d.d.). Banke se otvaraju u srijedu 2. ožujka, kao i obično, bez poremećaja za deponente ili klijente. Sada su dio etabliranih snažnih i stabilnih bankovnih grupa.
  • SRB je također odlučio da za austrijsku matičnu banku Sberbank Europe AG sanacija nije potrebna. Postupci u slučaju insolventnosti provest će se u skladu s nacionalnim pravom. Prihvatljivi depoziti do 100.000 eura zaštićeni su austrijskim sustavom osiguranja depozita, Einlagensicherung Austria GmbH.

SRB je 27. veljače utvrdio da Sberbank Europe AG u Austriji i njegova društva kćeri u Hrvatskoj (Sberbank d.d.) i Sloveniji (Sberbank banka d.d.) propadaju ili će vjerojatno propasti zbog naglog narušavanja njihova stanja likvidnosti, čime je potvrdio procjenu Europske središnje banke. SRB je na te tri banke primijenio suspenziju plaćanja, prisilne naplate i prava otkaza, poznate kao moratorij.

U bliskoj suradnji s nacionalnim sanacijskim tijelima SRB je donio odluku da sanacijske mjere nisu potrebne za austrijsku matičnu banku Sberbank Europe AG i donio je sanacijske programe za njezina društva kćeri u Hrvatskoj (Sberbank d.d.) i Sloveniji (Sberbank banka d.d.). Europska je komisija potvrdila te dvije odluke o sanaciji te će sve tri odluke provesti nacionalna sanacijska tijela, austrijsko tijelo za financijska tržišta, Hrvatska narodna banka i Banka Slovenije.

U svojem govoru održanom u Bruxellesu, predsjednica SRB-a Elke König rekla je da trima odlukama koje su danas donesene jedno je zajedničko –  zaštita. Odlukama se štiti financijska stabilnost i odlukama se štite deponenti do iznosa od 100.000 eura u Austriji i bez ograničenja i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Danas smo djelovali radi zaštite javnog interesa i osiguranja financijske stabilnosti. Sve je ovo učinjeno bez uporabe javnih sredstava, tako da nisu samo zaštićeni klijenti Sberbanke nego i porezni obveznici. Riječ je o složenoj prekograničnoj grupi, a tijela na razini EU-a i nacionalnoj razini izvrsno su surađivala, što je još značajnije u ovim vremenima."

SRB je smatrao da postoji javni interes za sanaciju ta dva društva kćeri radi zaštite financijske stabilnosti i sprječavanja poremećaja za hrvatsko i slovensko gospodarstvo. Za austrijsku matičnu banku ne smatra se da pruža ključne funkcije gospodarstvu a njezina likvidacija u skladu s redovnim postupkom u slučaju insolventnosti ne bi imala negativan učinak na financijsku stabilnost ili gospodarstvo u Austriji.

Te su sanacijske mjere bile moguće zahvaljujući okviru EU-a za sanaciju banaka, skupu pravila uspostavljenom nakon financijske krize iz 2008./2009.

Sažetak odluke SRB-a u vezi sa Sberbank Europe AG

Sažetak odluke SRB-a u vezi sa Sberbank d.d.

Sažetak odluke SRB-a u vezi sa Sberbank banka d.d.

Priopćenje FMA - Finanzmarktaufsicht Österreich

Priopćenje Banka Slovenije

Priopćenje Hrvatska narodna banka

Priopćenje Magyar Nemzeti Bank

Priopćenje Česká národní banka

Priopćenje Europske komisije

 

Više informacija:

  • Procjena javnog interesa: Pristup SRB-a
  • Ključne funkcije: Pristup SRB-a
  • Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća
  • Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010
  • Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita

O Jedinstvenom sanacijskom odboru

Jedinstveni sanacijski odbor (SRB) središnje je sanacijsko tijelo u bankovnoj uniji koju trenutačno čine 19 država članica europodručja, Bugarska i Hrvatska. Zajedno s nacionalnim sanacijskim tijelima čini jedinstveni sanacijski mehanizam. SRB blisko surađuje s Europskom komisijom, Europskom središnjom bankom, Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i nacionalnim tijelima. Njegova je misija osigurati urednu sanaciju banaka koje propadaju, štiteći porezne obveznike od sanacije javnim novcem, te promicati financijsku stabilnost.

 


Podaci medijima za kontakt:

SRB-ov glasnogovornik/voditelj komunikacijskog tima: Susan Carroll
E-pošta: susan.carroll@srb.europa.eu
Telefon: +32 2 490 34 39
Centrala: +32 2 490 30 00

stručnjak za komunikacije: Camille de Rede
E-pošta: camille.de-rede@srb.europa.eu
Telefon: +32 2 490 35 30
Centrala: +32 2 490 30 00
Mobitel: +32 477 02 85 30


Izvor: Jedinstveni sanacijski odbor (prijevod HNB)