Savjet HNB-a: Rizici za stabilnost financijskog sustava i dalje su umjereno povišeni

Objavljeno: 16.5.2023.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici informiran o tekućim gospodarskim, monetarnim i financijskim kretanjima u europodručju i Hrvatskoj, raspravljao je o financijskoj stabilnosti te je donio i nekoliko drugih odluka iz svoje nadležnosti.

Rizici za stabilnost financijskog sustava i dalje su umjereno povišeni kao odraz naglašenih geopolitičkih rizika i turbulencija na financijskim tržištima te strukturnih slabosti domaćeg gospodarstva, uz još uvijek izraženu neizvjesnost. Vidljivo je, međutim, određeno poboljšanje gospodarskih izgleda i postupno usporavanje inflacije. Također, uvođenje eura je ojačalo integraciju Hrvatske u europske financijske tokove i gotovo potpuno eliminiralo valutni rizik, ublažilo prijenos sve restriktivnije monetarne politike na uvjete financiranja i pomoglo zadržavanju razmjerno niske razine stresa na domaćem financijskom tržištu. To je pridonijelo nastavku uzlazne faza financijskog ciklusa obilježene snažnim rastom cijena nekretnina i kreditiranja. Te ranjivosti potenciraju neizvjesni gospodarski izgledi i očekivani nastavak rasta kamatnih stopa. Kamatne stope na kredite poduzećima vidljivo su porasle u drugoj polovici 2022. i na početku 2023., dok su se stope na kredite kućanstvima tek ove godine počele blago povećavati. Istodobno rastu i troškovi otplate duga za postojeće dužnike, što u segmentu kućanstava ublažavaju praksa fiksiranja kamatnih stopa , barem u početnom razdoblju trajanja kredita, upotreba Nacionalne referentne stope (NRS) kao dominantnog promjenjivog parametra te zakonska ograničenja maksimalnih kamatnih stopa.

Usprkos neizvjesnom okružju, hrvatski je bankovni sustav u 2022. ostao stabilan i likvidan, pri čemu visok iznos likvidnih sredstva u obliku gotovine i sredstava kod središnje banke čini banke otpornijima na iznenadne šokove. Stopa kapitala i dalje je među najvišima u europodručju, dok bi profitabilnost mogla rasti u uvjetima porasta kamatnih stopa. S druge strane, kada bi povećanje kamatnih stopa bilo praćeno slabljenjem gospodarske aktivnosti, rast kreditnog rizika mogao bi umanjiti profitabilnost.

HNB nastavlja prilagođavati visinu zaštitnih slojeva kapitala razvoju sistemskih rizika i uvjetima u kojima posluju banke. Tako je u prošloj godini u dva navrata najavljeno podizanje stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala, ukupno do razine od 1%, kako bi se ojačala otpornost kreditnih institucija na moguće gubitke u slučaju materijalizacije rizika povezanih s ubrzanim kreditiranjem i rastom cijena nekretnina. Ako se zadrže razmjerno povoljne makrofinancijske okolnosti, stopa protucikličkoga zaštitnog sloja mogla bi se dodatno povećati.

Savjet HNB-a je dao suglasnost Nadzornom odboru Imex banke d.d. da Dijana Kalinić bude članica uprave te da Igor Unković obavlja funkciju člana uprave te banke.