Savjet HNB-a povećao kamatnu stopu na lombardne kredite

Objavljeno: 1.4.1998.

Savjet Hrvatske narodne banke raspravljao je u srijedu, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, o novčanim i gospodarskim kretanjima u proteklom razdoblju, kao i o mjerama monetarne politike u nastupajućem razdoblju. Na sjednici su sudjelovali i ministar financija Borislav Škegro, te predsjednik saborskog Odbora za proračun i financije Đuro Njavro.

Osnovni makroekonomski pokazatelji potvrđuju nastavak stabilnosti: cijene na malo porasle su u ožujku prema prethodnom mjesecu za 0,2 posto, a troškovi života za 0,5 posto. Cijene proizvođača smanjene su za 1,9 posto, što znači da je ovaj pokazatelj u padu već treći mjesec za redom. Dvomjesečni porast industrijske proizvodnje prema istom razdoblju prošle godine iznosi 3,9 posto, a i drugi pokaz atelji gospodarske aktivnosti svjedoče o gospodarskom oživljavanju. Tečaj kune je stabilan, uz manja kolebanja unutar uskog raspona. Rast plaća je usporen i u skladu s kretanjem proizvodnosti. Prihodi državnog proračuna početkom ove godine daleko su izdašniji nego lani u prvim mjesecima. Sve to govori da je "šok" velike promjene u poreznom sustavu uspješno prevladan.

Da bi se očuvalo stabilno makroekonomsko okružje kao pretpostavka zdravog i održivog gospodarskog rasta, u predstojećem razdoblju - suglasni su članovi Savjeta HNB - pojačanu pozornost valja posvetiti platnobilančnim kretanjima i nadzoru bankovnog sustava. Stručne službe središnje banke zadužene su da, sukladno ocjenama i opredjeljenjima Savjeta HNB, pripreme mjere kojima će se učinkovito obuzdati kreditna ekspanzija poslovnih banaka (plasmani banaka porasli su u veljači za 1,4 milijarde kuna, odnosno za 2,9 posto) utemeljena na pojačanom inozaduživanju ili pak na prikupljanju depozita i po cijenu nerazumno visokih kamatnih stopa.

Takvim nastojanjima trebale bi pripomoći i već na ovoj sjednici donijete odluke. Jedna se odnosi na povećanje kamatne stope na lombardne kredite središnje banke s 9,5 na 11 posto. Druga omogućuje dobrovoljni upis blagajničkih zapisa nominiranih u DEM ili USD kod središnje banke, s tim da bi se takvi vrijednosni papiri priznavali kao zalog pri korištenju lombardnih kredita, kao i pri izračunavanju obveze banaka da drže na svojim računima u inozemstvu u devizama ili drugim likvidnim plasmanima određeni iznos kratkoročne devizne štednje.

Savjet HNB potvrdio je izvješća Zavoda za platni promet o prošlogodišnjem radu i poslovanju, kao i program rada i proračuna za ovu godinu. Prihvaćeni su zahtjevi Prve obrtničke štedionice d.o.o. Zagreb i Štedionice Sonic d.o.o. Zagreb, kao i Gospodarske štedionice Adriatic d.o.o. Vrbovec da im se odobri obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja. Savjet HNB dao je na ovoj sjednici i suglasnost na prijedloge nekoliko nadzornih odbora poslovnih banaka za nove članove uprava: u Zagrebačkoj banci za mr. Milivoja Goldštajna i Sanju Rendulić, a u Gradskoj banci Osijek za Mariju Žnidaršić i Jovanku Tubin, dok će u Laguna banci d.d. Poreč novi predsjednik Uprave biti Zdravka Cukon.

U povodu 100. obljetnice rođenja kardinala Alojzija Stepinca Hrvatska narodna banka izdat će prigodni zlatni novac u apoenu od 500 kuna i prigodni srebrni novac u apoenu od 150 kuna.. Hrvatskom novčarskom zavodu odobrena je izrada medalje od zlata "Svjetsko nogometno prvenstvo Francuska 1998".