Savjet HNB-a odlučuje o situaciji u Cibalae banci

Objavljeno: 28.6.2000.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Marka Škreba, razmotrio izvješće privremenog upravitelja u Cibalae banke d.d. Vinkovci, financijsko izvješće po godišnjem obračunu HNB za 1999. godinu, izvješće o prošlogodišnjem radu i obračunu poslovanja kao i ovogodišnji program rada i financijskog poslovanja Zavoda za platni promet i donio još nekoliko drugih odluka iz svoje nadležnosti.

Cibalae banke d.d. Vinkovci bit će prva banka u Hrvatskoj za koju će se provesti stečaj uz prijenos štednje građana i odgovarajućeg dijela aktive na jednu od postojećih poslovnih banaka, a to će biti Zagrebačka banka, kako to omogućuje čl. 86 Zakona o bankama. Prema dosad postignutim dogovorima, Zagrebačka banka preuzela bi i poslovanje s građanima koji u Cibalae banci imaju tekuće i žiro-račune, a poziv na prijenos računa prije otvaranja stečajnog postupka bit će upućen i pravnim osobama, koje su bile dosadašnji deponenti te banke.

Za preuzimanje cijele Cibalae banke i njenog sveukupnog poslovanja nije bila zainteresirana niti Zagrebačka banka niti bilo koja druga od desetak banaka kojima je privremeni upravitelj uputio takve ponude. Za eventualnu sanaciju banke više nema nikakve zakonske mogućnosti. Stoga je ovakva varijanta stečaja ocijenjena kao najbezbolnije rješenje, kako za štediše i ostale deponente, tako i sa stanovišta stabilnosti financijskog sustava.

Privremeni upravitelj dobio je obvezu da što hitnije potpiše odgovarajući ugovor sa Zagrebačkom bankom, kako bi štediše već tri mjeseca blokirane Cibalae banke za kojih desetak dana mogle ponovo raspologati svojim novcem, jer će biti izjednačeni sa štedišama Zagrebačke banke. Istodobno, Zagrebačka banka preuzima i nekoliko poslovnica Cibalae banke, tako da će i jedan dio zaposlenika Cibalae banka imati u njima osigurano zaposlenje. Dio zaposlenika bit će do daljnjega zaposlen na poslovima stečajnog postupka, a socijalni položaj onih koji će ostati bez posla nastojat će se ublažiti isplatom otpremnina i na druge zakonom predviđene načine.

Na ovoj sjednici Savjet HNB suglasio se i s prijedlozima nadzornih odbora više poslovnih banaka i štedionica za nova imenovanja u uprave tih financijskih institucija: Igor Kodžoman postaje član uprave Hypo Alpe Adria banke d.d. Zagreb, Zdravko Babić član uprave Međimurske banke d.d. Čakovec, Ante Blažević predsjednik uprave Zagrebačke banke-Pomorske banke d.d. Split, a Ivan Šaško predsjednik uprave i Časlav Stošić član uprave Križevačke štedionice d.d. Križevci.

Savjet HNB dao je i prethodnu suglasnost za pravni posao kojim se Trgovačka banka d.d. Zagreb i Čakovečka banka d.d. Čakovec pripajaju Bjelovarskoj banci d.d. Bjelovar. Nova banka imat će objedinjeni jamstveni kapital od oko 500 milijuna kuna. Budući da je riječ o bankama koje su i u pojedinačnom poslovanju ostvarivale natprosječnu stopu dobiti i prema kapitalu i prema aktivi, za očekivati je da će prerastanjem u veću banku stvoriti uvjete za još uspješnije i rentabilnije poslovanje. S obzirom na visoke vlasničke udjele Erste Bank i Steiermaerkische Bank u Bjelovarskoj i Trgovačkoj banci, a Bjelovarske banke u Čakovečkoj banci, predviđeno je da će nova tvrtka poslovati pod imenom, Erste i Steiermaerkische banka d.d. a njeno sjedište bit će u Zagrebu.