Savjet HNB-a: nastavak oporavka gospodarske aktivnosti

Objavljeno: 13.4.2016.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmatrao najnovije novčane i gospodarske pokazatelje, kao i izvješće o stanju u bankovnom sustavu u zadnjem tromjesečju prošle godine. Također, Savjet je usvojio Projekciju monetarne politike od 2016. do 2019. godine te donio još nekoliko odluka.

Na početku 2016. godine nastavio se oporavak tekuće gospodarske aktivnosti. Dostupni mjesečni pokazatelji upućuju na to da je realni BDP ponovo porastao, nakon njegova privremenog pada na kraju prethodne godine. Tijekom siječnja i veljače godišnji pad potrošačkih cijena se ubrzao, ponajviše kao rezultat kretanja cijena energije i prehrambenih proizvoda. Monetarna politika je na početku 2016. zadržala izrazito ekspanzivan karakter uz najviše zabilježene razine viška kunske likvidnosti, dok su plasmani banaka stagnirali na razini s kraja prošle godine, promatrano na temelju transakcija (isključen utjecaj tečajnih kretanja te prodaje i otpisa plasmana). Proces konverzije i djelomičnog otpisa kredita stanovništvu u švicarskim francima rezultirao je nominalnim smanjenjem stanja plasmana. Podaci o financiranju države upućuju na to da je u prošloj godini provedena snažna fiskalna prilagodba, a povoljna fiskalna kretanja nastavila su se i početkom 2016. godine.

Na ovoj je sjednici Savjet HNB-a donio i odluke kojima se pravila rada hrvatske nacionalne komponente platnog sustava TARGET 2 usklađuju sa smjernicama Europske središnje banke o TARGET 2.

Također, Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. da članovi uprave te banke u još jednom mandatu budu Gabriele Pace i Andrea Pavlović.