Savjet HNB-a: Konačan odabir najuspješnijih prijedloga dizajna za hrvatsku stranu eurokovanica*

Objavljeno: 4.2.2022.

Savjet Hrvatske narodne banke donio je, na prijedlog Komisije za novac, Odluku o konačnom odabiru najuspješnijeg dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa.

Autor najuspješnijeg dizajna za motiv "Geografska karta Republike Hrvatske sa šahovnicom u pozadini" za naličje eurokovanice od 2 eura jest Ivan Šivak, mag. art. animiranog filma i novih medija. Autor najuspješnijeg dizajna za motiv "Životinja kuna" za naličje kovanice od 1 eura jest Stjepan Pranjković, magistar primijenjenih umjetnosti Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Ivan Domagoj Račić, redovni student treće godine smjera aeronautike Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, autor je najuspješnijeg dizajna za motiv "Nikola Tesla" za naličje kovanica od 50, 20 i 10 centa, a autorica je najuspješnijeg dizajna za motiv "Glagoljica" za naličje od 5, 2 i 1 centa Maja Škripelj, magistra inženjerka arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Autori prvorangiranih rješenja nagrađeni su sa 70.000 kuna, drugorangirani autori primili su nagradu od 35.000 kuna, a trećerangirani 20.000 kuna.

U izboru motiva koji će se naći na kovanicama eura i centa sudjelovali su i građani koji su u web-anketi ocjenjivali motive te iznosili svoje slobodne prijedloge. Nakon što su odabrani motivi, 2. kolovoza 2021. započeo je Otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane RH na optjecajnom kovanom novcu eura i centa (u nastavku teksta: Natječaj) koji je proveden u tri kruga. Zaprimljeno je 145 pošiljaka koje se odnose na prijedloge dizajna motiva na eurokovanicama, a u pošiljkama je evidentirano 1.299 komada pojedinačnih prijedloga dizajna motiva na eurokovanicama, od čega 120 prijedloga nije zadovoljilo formalne uvjete natječaja. Dakle, u proces odabira uključeno je 1.179 prijedloga dizajna s motivima "hrvatskih eurokovanica", od čega se 314 prijedloga dizajna odnosilo na motiv geografske karte, 295 prijedloga dizajna za motiv životinje kune, 308 prijedloga dizajna za motiv Nikole Tesle te 262 prijedloga dizajna za motiv glagoljice.

U prvom krugu Natječaja Komisija za odabir prijedloga likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura (u nastavku teksta: Komisija za odabir), sastavljena od stručnjaka iz relevantnih institucija i stručnih udruga, odabrala je devet najuspješnijih prijedloga dizajna po motivu te ih je poredane po rangu dostavila kao prijedlog Komisiji za novac HNB-a.

U drugom krugu Natječaja Komisija za novac HNB-a odabrala je tri najuspješnija prijedloga dizajna naličja eurokovanica za svaki zadani motiv iz Natječaja, poredana po rangu. Odluku o odabiru najuspješnijih prijedloga dizajna Komisija za novac donijela je 3. prosinca 2021.

Komisija za odabir i Komisija za novac pri odabiru su se vodile kriterijima grafičke uspješnosti prikaza motiva i njegove prepoznatljivosti te tehničke izvedivosti. Posebna je pozornost posvećena ocjeni optimalne raspoznatljivosti korištenih motiva i elemenata u odnosu na dimenzije kovanica na kojima će se rješenje aplicirati te sprječavanju moguće povrede autorskih prava za korištena idejna rješenja različitih motiva. Osim toga, u svojim odlukama članovi Komisije rukovodili su se i tehničkim zahtjevima za prijedloge dizajna eurokovanica u skladu s Uredbom Vijeća EU br. 729/2014 o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih za optjecaj (u nastavku teksta: Uredba Vijeća EU-a).

U skladu s tom Uredbom i s dokumentom Europske komisije pod nazivom "Common understanding concerning the Submission of draft designs for new national sides of euro coins" kojim se države članice koje uvode euro potiču na konzultacije prije podnošenja prijedloga dizajna na službeno odobrenje Vijeću EU-a, prvorangirani prijedlozi dizajna Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji i državama članicama čija je valuta euro dostavljeni su u skladu sa svim propisanim tehničkim uvjetima i standardima.

Naime, Vijeće Europske unije odlučuje o odobrenju dizajna naličja eurokovanica u skladu s Uredbom Vijeća EU-a, a svaka država članica čija je valuta euro može, u roku od sedam dana od podnošenja prijedloga dizajna naličja eurokovanica, obrazloženim mišljenjem upućenim Vijeću Europske unije i Europskoj komisiji uložiti prigovor na dostavljeni prijedlog dizajna ako bi prijedlog vjerojatno izazvao nepovoljne reakcije njezinih građana.

Hrvatska narodna banka zaprimila je 28. siječnja 2022. obavijest Vijeća Europske unije o odobravanju dostavljenih prijedloga dizajna naličja eurokovanica.

Nakon zaprimljene obavijesti Vijeća EU-a Komisija za novac jednoglasno je odredila izbor konačnog ranga triju najuspješnijih prijedloga dizajna nacionalne strane RH na optjecajnom kovanom novcu eura i centa za svaki zadani motiv iz Natječaja. Na prijedlog Komisije za novac Savjet HNB-a donio je Odluku o konačnom odabiru najuspješnijeg dizajna.

Izrada optjecajnoga kovanog novca eura s hrvatskom nacionalnom stranom može započeti nakon Odluke Vijeća EU-a da Hrvatska uvodi euro.

 


* Dana 8. veljače 2022. Komisija za novac prihvatila je odluku Stjepana Pranjkovića o povlačenju prijedloga dizajna za motiv kune te donijela odluku da se objavi i provede novi otvoreni natječaj za odabir prijedloga likovnog rješenja, koje se sastoji od idejnog i izvedbenog rješenja, naličja nacionalne strane Republike Hrvatske s motivom životinje kune: https://www.hnb.hr/-/raspisujemo-novi-natjecaj-za-idejno-i-izvedbeno-rjesenje-hrvatske-strane-eurokovanice-s-motivom-kune.