Savjet HNB-a dao suglasnost za izdavanje odobrenja za rad hrvatskoj stambenoj štedionici

Objavljeno: 4.11.1998.

Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj u srijedu pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba razmotrio je najnovija gospodarska i novčana kretanja, dao odobrenje za rad i Hrvatskoj stambenoj štedionici koju osniva 25 banaka, donio odluku o pokretanju postupka za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije Ilirija banke d.d. Zagreb, dao suglasnosti za više novih predsjednika i članova uprava banaka i štedionica, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Gospodarski rast se nastavlja mada usporenim tempom, cijene su i u listopadu zadržale zadovoljavajuću stabilnost ( cijene na malo bile su za 0,5 posto veće nego u rujnu, za 6,1 posto nego u lanjskom listopadu, a za deset mjeseci 5,7 posto više nego lani), tečaj se - nakon određenog razdoblja zamjetnije deprecijacije kune prema njemačkoj marki (koja je tijekom prošlog mjeseca dosegla najvišu vrijednost poslije veljače 1994. godine) i nešto obilnijih intervencija središnje banke na deviznom tržištu - ponovo smiruje unutar manjeg raspona oscilacija. S obzirom na veliku potražnju za kunama, zabilježen je porast kamata na Tržištu novca, no aktivne kamatne stope banaka su i prema podacima za rujan nastavile ljetni pad. U takvim okolnostima nema potrebe za promjenama ili dodatnim mjerama u monetarnoj politici.

Odluka o pokretanju postupka za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije Ilirija banke d.d. donijeta je na temelju odluke Trgovačkog suda u Zagrebu, koji je - razmatrajući prijedlog za pokretanje stečajnog postrupka nad Ilirija bankom, što ga je uputila Hrvatska narodna banka kao vjerovnik - obvezao svojim rješenjem Ilirija banku da u roku 8 dana dostavi središnjoj banci zahtjev za provedbu spomenutog postupka za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije. Ilirija banka postupila je sukladno sudskoj odluci, te uz takav zahtjev dostavila i svoj vlastiti program sanacije i restrukturiranja koji će, uz ostalu propisanu dokumentaciju, biti ocijenjen u zakonom predviđenom postupku.

Čak 25 poslovnih banaka, na čelu s Varaždinskom bankom, našlo se među osnivačima treće stambene štedionice koja dobiva odobrenje za rad u Hrvatskoj. Poslovat će pod imenom Hrvatska stambena štedionica d.d. sa sjedištem u Varaždinu, a na ovoj sjednici Savjet HNB dao je i suglasnost da predsjednik Uprave te štedionice bude Mirko Brozović, a član Uprave Dražen Klarić. Suglasnost je data i na prijedlog Nadzornog odbora Partner banke d.d. Zagreb da predsjednica Uprave te banke bude Marija Šola, zatim Zvonimiru Jurjeviću kao članu Uprave Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Antonu Belušiću za člana Uprave u Istarskoj kreditnoj banci d.d. Umag, Jakovu Krešiću kao članu Uprave Cibalae banke d.d. Vinkovci i Vlasti Zaninović kao članici Uprave Štedionice Sonic d.d. Zagreb.

Na ovoj sjednici članovi Savjeta HNB obaviješteni su da tvrtka Grandinvest Corporation L.B.C. , koja je 30.kolovoza ove godine uputila Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje više od 10 posto dionica s pravom glasa u Glumina banci d.d. Zagreb, do danas nije svoj podnesak potkrijepila potrebnom dokumentacijom, iako je središnja banka to od nje tražila. Stoga je zaključeno da se spomenuti podnesak nema na temelju čega razmatrati i da se odbacuje kao nepotpun.

Savjet HNB donio je i odluku o izdavanju numizmatičkog kompleta svih kovanica kune i lipe s oznakom godine kovanja "1998", kao i prigodnog srebrnog kovanog novca od 200 kuna posvećenog znamenitoj spisateljici Ivani Brlić-Mažuranić. Savjet HNB prihvatio je prijedlog da se uvođenje EURA kao zajedničke europske valute u sljedećoj godini obilježi i izdavanjem prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna, a nastavit će se i tradicija izdavanja kompleta svih apoena optjecajnih kovanica s oznakom godine kovanja. Kovnici IKOM odobreno je kovanje medalje od zlata "100 darivanja" posvećene djelovanju Hrvatskog Crvenog križa.