Revizija statistike odnosa s inozemstvom

Objavljeno: 29.9.2023.

Izradom izvještaja platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2023. provedena je redovna godišnja revizija, koja, nastavno na objavljenu revizijsku politiku za statistiku nacionalnih računa, s objavom podataka za drugo tromjesečje u godini obuhvaća reviziju podataka prethodnih razdoblja te uključuje neograničeni broj prethodnih tromjesečja čiji broj ovisi o vremenskoj duljini promjena u izvorima podataka. Ovakva dalekosežna redovna revizija provodi se jednom godišnje, a objavom podataka za preostala tromjesečja u godini provodi se samo revizija podataka za tekuću godinu.

Promjene vrijednosti u  revidiranim podacima rezultat su dodatnih metodoloških usklađivanja statistike odnosa s inozemstvom s međunarodnim statističkim standardima.

Najvažnija unaprjeđenja kvalitete podataka odnose se na sljedeća područja:

  • tekući i kapitalni transferi sektora države (Sekundarni dohodak i Kapitalni račun, prihodi i rashodi)
  • naknade zaposlenicima, rashodi (Primarni dohodak, rashodi)
  • portfeljna i ostala vlasničkih ulaganja (Portfeljna i Ostala ulaganja,  imovina)
  • pričuve životnog i neživotnog osiguranja (Ostala ulaganja, imovina i obveze)

Navedenom revizijom podataka postignuti su puniji obuhvat i bolja usklađenost s međunarodnim statističkim standardima, što se ogleda u smanjenju neto pogrešaka i propusta. Tako su se kumulativne neto pogreške i propusti u razdoblju 2011. ̶  2022. smanjili  s  ̶ 1,89 mlrd. EUR na  ̶ 0,44 mlrd. EUR.