Revizija podatka u statistici monetarnih financijskih institucija (MFI-ja)

Objavljeno: 29.12.2017.

Pri objavi podataka konsolidirane bilance MFI-ja, monetarnih i kreditnih agregata te podataka u sklopu statistike drugih monetarnih financijskih institucija (DMFI-ja) za  listopad 2017. izvršena je revizija serije podataka od prosinca 2010. godine nadalje. Revizija je provedena zbog primjene dinamičke sektorske klasifikacije institucionalnih jedinica u skladu sa službenom sektorskom klasifikacijom koju je objavio DZS te naknadnih promjena u zaprimljenim podacima od izvještajnih institucija. Učinci revizije nisu materijalno značajni.

Revidirane serije podataka objavljene su 30. studenoga 2017.