Radna skupina Bečke inicijative o klimatskim promjenama

Objavljeno: 4.10.2022.

Radna skupina za klimatske promjene u okviru Bečke inicijative održala je u petak, 30. rujna sastanak u prostorijama Banke Slovenije u Ljubljani. Sastanak su nastupnim govorima otvorili guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Bečke inicijative.

Cilj ovog sastanka Radne skupine bio je ocijeniti koliko su banke u regiji spremne upravljati rizicima povezanim s klimatskim promjenama, što su do sada poduzele kako bi uključile klimatske promjene u svoje modele, te koji su efekti EU direktiva na klasifikaciju i sistematizaciju regulative o klimatskim promjenama. Sljedeći zadaci koji se nalaze pred Radnom grupom odnose se na povećanje dostupnosti i kvalitete podataka, analize regulacije i nadzora te kreiranje strategije energetske tranzicije, kako bi se povećala razina kvalitete rasprave o klimatskoj politici u zemljama Središnje, Istočne i Jugoistočne Europe.

Sastanku su nazočili predstavnici Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Europske središnje banke/Jedinstvenog nadzornog mehanizma, Europske komisije, Europske investicijske banke, Europskog nadzornog tijela za bankarstvo te konzultantskih kuća i predstavnika privatnih banaka koje djeluju u regiji.

Bečka je inicijativa nastala na vrhuncu globalne financijske krize 2008./2009. i okupila međunarodne financijske institucije, europske institucije, regulatorna tijela iz zemalja domaćina i matičnih zemalja te najveće prekogranične bankarske grupe koje posluju u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. U posljednje vrijeme fokusira se na prilike, izazove i rizike s kojima se suočava financijski sektor u toj regiji, a Radna skupina za klimatske promjene ima za cilj proširiti znanje o rizicima vezanim uz okoliš i financijskim temama vezanim uz klimatske promjene.