Prva sjednica u novom sastavu

Objavljeno: 19.7.2006.

Novi Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je održao svoju prvu, konstituirajuću sjednicu, kojom je predsjedao guverner dr. Željko Rohatinski, a sjednici je prisustvovao i ministar financija Ivan Šuker.
Guverner Rohatinski upoznao je članove Savjeta s najvažnijim odrednicama djelovanja Hrvatske narodne banke, instrumentima novčane politike kojima ostvaruje svoje zadaće i očekivanim izazovima u predstojećem razdoblju. Pritom je osobito naglasio čimbenike koji središnjoj banci onemogućuju djelovanje po jednostavnim "knjiškim receptima": visoku euriziranost financijskog sustava, strano vlasništvo nad gotovo svim ovdašnjim bankama, visok priljev inozemnog kapitala motiviran još relativno visokim stopama prinosa u našoj zemlji, uz veliku ponudu deviza na malom i plitkom tržištu te agresivnu ponudu kredita i njihov rast po visokim stopama.
Odraz toga je i porast inozemnog zaduženja (u posljednje vrijeme po nešto usporenijem trendu, te je inozemni dug krajem lipnja iznosio 27,3 milijarde eura), ali i stalni aprecijacijski pritisci na tečaj (kojima se središnja banka već godinama odupire intervencijama na deviznom tržištu, te je samo u ovoj godini na taj način povećala međunarodne pričuve za 580 milijuna eura). U takvom okružju središnja banka prinuđena je pronalaziti rješenja kojima će neravnoteže u sustavu održavati u prihvatljivim okvirima, te tako, uz zadovoljavajuću stabilnost cijena i tečaja, podupirati i ukupnu gospodarsku politiku i održiv rast.
Članovima Savjeta HNB-a uručeni su najvažniji dokumenti kojima su određene njihove nadležnosti, ovlasti, obveze i pravila postupanja u obavljanju povjerene im dužnosti: Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakon o bankama, Zakon o deviznom poslovanju, Statut HNB-a i Poslovnik o radu Savjeta HNB-a, te obrazac izjave kojom potvrđuju da udovoljavaju uvjetima koje prema važećoj zakonskoj regulativi mora ispunjavati član Savjeta HNB-a.