Proširena osnovica za obvezni upis blagajničkih zapisa

Objavljeno: 27.9.2007.

Izmjenama i dopunama Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke proširuje se osnovica za obračun takve obveze u slučaju prekoračenja dopuštenih stopa rasta plasmana odobrenih korisnicima u zemlji (s izuzetkom Republike Hrvatske i republičkih fondova).
Dosadašnja primjena navedene Odluke tijekom posljednjih mjeseci dala je očekivane rezultate u usporavanju rasta kredita banaka. No, da bi zaobišle ovu restriktivnu mjeru, pojedine banke počele su koristiti svoje postojeće ili novoosnovane tvrtke za povećanje plasmana u vidu potrošačkih i drugih zajmova, posredstvom kreditnih kartica, prijenosa potraživanja ili na osnovu nekog drugog pravnog posla na temelju kojega pravne osobe u vlasništvu banke dolaze u položaj vjerovnika. U te svrhe također se koriste inozemni izvori sredstava, najčešće dobivenih od inozemnih (su)vlasnika tih banaka i tvrtki.
Stoga se ovim izmjenama i dopunama postojeće Odluke od 1. listopada i takvi oblici kreditiranja od strane pravnih osoba sa sjedištem u Hrvatskoj, u kojima kontrolu ima banka ili vlasnik kvalificiranog udjela u banci koji je financijska institucija, uključuju u obračun dopuštenog rasta od 0,5 posto mjesečno, s tim da je za ove kategorije plasmana polazna obračunska osnovica stanje 30. rujna 2007.